Title: Inovacije u prehrani preživača u prirodnom uzgoju kao temelj održivosti i konkurentnosti lovnog turizma, handbook

Authors: Poljak, M., Oršanić, M., Grubešić, M., Tomljanović, K., Lazarević, B., Prđun, S.

Publisher: University of Zagreb Faculty of agriculture

Year: 2018