Title: I divljač voli grah, ali i grah voli divljač

 

Authors: Monika Vidak

 

Newspaper name: Dobra kob

Short summary: Osim prehrambenog doprinosa, konzumacija graha korisna je jer je povezana s manjim rizikom od razvoja glavnih kroničnih bolesti. Izvor je antioksidansa, snizuje kolesterol i ima antikancerogeno djelovanje, kao i učinke na kardiovaskularne bolesti, dijabetes i pretilost te ima značajan potencijal kao funkcionalna hrana

koja nudi blagodati za ljudsko zdravlje.

Date: June 2021