Title: Revolucija s Agronomskog fakulteta: ‘Ovim aparatima od klime spašavamo lozu, maslinu i pšenicu’

Newspaper name: Večernji list

Kratak sažetak:

Date: 9 November 2021

Link to article: https://www.vecernji.hr/techsci/revolucija-s-agronomskog-fakulteta-ovim-aparatima-od-klime-spasavamo-lozu-maslinu-i-psenicu-1537745