Title: Primjena molekularnih biljega kod muzejskih uzoraka za rekonstrukciju podrijetla divokoza sjevernog Velebita

Authors: Rezić, A., Bužan, E., Safner, T., Potušek, S., Sindičić, M., Šprem, N.

Congress: 13th Croatian Biological Congress with International Participation

Time: 19 -23 September 2018

Location: Poreč, Croatia