NAZIV PROJEKTA: BIORAZNOLIKOST I MOLEKULARNO OPLEMENJIVANJE BILJA

ELEMENTI PROJEKTA

KRATAK OPIS PROJEKTA:

Svrha i opravdanost projekta proizlazi iz stanja u oplemenjivanju bilja u RH kao jednoj od ključnih sastavnica razvitka poljoprivredne proizvodnje. Počeci oplemenjivanja bilja u RH sežu na početak XX. stoljeća, a u posljednjih šezdesetak godina registrirano je preko 1,200 domaćih kultivara. Navedeni su kultivari nastali upotrebom klasičnih oplemenjivačkih metoda temeljenih na analizi agronomskih svojstava u poljskim pokusima. Iako su klasične metode uvelike doprinijele povećanju prinosa i kvalitete, u XXI. stoljeću one više nisu dostatne za učinkovito oplemenjivanje i razvitak novih kultivara. Suvremeni oplemenjivački programi uključuju brojne metode fenotipizacije i genotipizacije visoke propusnosti, a posljedice se jasno vide analizirajući tržište sjemena u RH u posljednjih 25 godine na kojem multinacionalne oplemenjivačke tvrtke postaju dominantne. Primjena metoda fenotipizacija i genetipizacije visoke propusnosti u oplemenjivanju bilja u RH dosad je bio skroman prvenstveno zbog: (1) rascjepkanosti istraživačkih skupina, (2) nedostatne znanstvene opemljenosti, te (3) kratkotrajnosti i financijske ograničenosti prethodnih istraživačkih projekata.
Provedbom predloženog projekta Znanstveni centar izvrsnosti za bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja (ZCI CroP-BioDiv) će postati vrhunska istraživačka mreža s ciljem stvaranja novih saznanja u svrhu unapređenja sustava visokog obrazovanja, uključivanja u Europski istraživački prostor, te poticanja oplemenjivanja bilja i sjemenarstva kao strateškog sektora poljoprivrede u RH. Transfer znanja iz područja djelatnosti ZCI CroP-BioDiv imat će tako pozitivan učinak na razvitak nacionalne industrije sjemena i sadnog materijala, te time i na razvitak poljoprivredne i prehrambene industrije u cjelini.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI:

Cilj projekta je unaprijediti oplemenjivanje bilja u RH na temelju (1) povećanja dobiti koja proizlazi iz održiva upotrebe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu, (2) uvođenja i optimizacije suvremenih tehnika fenotipizacije visoke propusnosti koje su nužne za identifikacije ključnih svojstava biljnih vrsta, (3) uvođenja i optimizacije suvremenih genotipizacije temeljenih na sekvenciranju nove generacije uz primjenu novih pristupa u statističkoj analizi podataka.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 37.511.157,82 KN
IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU:
31.884.484,15 KN

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 2018.–2023.

KONTAKT OSOBA: Prof.dr.sc. Zlatko Šatović

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj