Voditelj elementa: dr.sc. Tatjana Klepo

Suradnici na elementu: dr.sc. Slavko Perica, dr.sc. Mira Radunić, dr.sc. Gabriela Vuletin-Selak, Josip Tadić, mag.ing.agr.

Aktivnost 1         Očuvanje biljnih genetskih izvora masline

OPIS AKTIVNOSTI

(1) Prikupljanje autohtonih i introduciranih kultivara: svi poznati kultivari koji se uzgoju na području Republike Hrvatske biti će prikupljeni i vegetativno umnoženi.

(2) In situ vrednovanje i odabir jedinki divljih maslina: Na cijelom uzgojnom području Republike Hrvatske obavit će morfološka i genetska identifikacija (SSR biljezi) i in situ vrednovanje populacija divljih maslina. Iznadprosječne jedinke iz svake populacije biti će vegetativno umnožene.

(3) Osnivanje eksperimentalne kolekcije: oko 180 primki autohtonih, introduciranih i divljih maslina biti će posađene u kolekciji na lokaciji Kaštel Stari.

Povezanost s ciljem: Aktivnost je povezana s ciljem 1 u dijelu koji se odnosi na uspostavu i očuvanje biljnih genetskih izvora u kolekciji, a u svrhu očuvanja i osiguranja osnovnih preduvjeta za fenotipizaciju primki masline u istim agroekološkim uvjetima uzgoja.

Aktivnost 2         Fenotipizacija maslina

OPIS AKTIVNOSTI

(1) Primarna i sekundarna karakterizacija te i određivanje reproduktivnih značajki kolekcioniranih primki masline: primarna karakterizacija obuhvaća analize svojstva stabla, lista, cvijeta, cvata, ploda i koštice. Za provedbu ovih analiza koristiti će se standardni protokoli te uređaj i software WinFolia i WinSeedle morfološku identifikaciju (Regent Instruments, Inc). Sekundarna karakterizacija kultiviranih i divljih maslina podrazumijeva istraživanja građe cvata, određivanje stupnja steriliteta cvjetova, klijavosti polena, stupanja samooplodnje i stranooplodnje, mogućnost ukorjenjivanja reznicama te brzinu rasta i ulaska stabala u reproduktivnu fazu razvoja.

(2) Istraživanje alternativne rodnosti najvažnijeg domaćeg kultivara ‘Oblica’: U okviru ove aktivnosti pratit će se (ne)redovitost u rodu određenog broja stabala kultivara ‘Oblica’ na više lokacija kako bi se utvrdili ključni parametri koji utječu na alternativnu rodnost. Istraživati će se uzroci alternativnosti prvenstveno na morfološkoj, fiziološkoj i agrotehničkoj razini minimalno 2 godine kako bi se definirao i intenzitet alternacije pojedinih stabala.

(3) Tolerantnost masline na abiotske stresove i određivanje količine i sastava ulja u plodovima: Testiranje tolerantnosti masline na sušu i povišeni salinitet u tlu biti će provedena u kontroliranim uvjetima u stakleniku. Uzgoj mladih biljka u kontroliranim uvjetima omogućuje brže testiranje većeg broja kultivara u određenom rasponu soli i opskrbe vodom, čime bi se izdvojili kultivari tolerantniji na nepovoljne (specifične) uvjete uzgoja. Količina i sastav ulja (sastav masnih kiselina, sadržaj i sastav polifenola, sadržaj i sastav sterola i drugo) odrediti će se na liofiliziranim plodovima masline.

Povezanost s ciljem: Aktivnost je povezana s ciljem 1 u dijelu koji se odnosi na provedbu fenotipizacije kolekcije u svrhu utvrđivanja morfološke i pomološke raznolikosti primki masline; utvrđivanja uzroka alternativne rodnosti i selekcije redovito rodnih stabala kultivara ‘Oblice’; te stupnja tolerantnosti primki masline na sušu i povišeni salinitet.

Aktivnost 3         Genotipizacija maslina

OPIS AKTIVNOSTI

(1) Mikrosatelitni biljezi (SSR) koristiti će se za identifikaciju svih primki prikupljenih tijekom terenskih istraživanja.

(2) SNP biljezi i DArTseq koristiti će se za pronalazak molekularnih biljega vezanih za gene koji nadziru tvorbu pojedinih sastavnica maslinovog ulja, reproduktivnih svojstava masline i alternativne rodnosti te tolerantnosti na sušu i povišeni salinitet.

(3) Istraživanjem kloroplastnih regija tradicijskih kultivara i divljih maslina te njihovo analiziranje zajedno s uzorcima iz ostalih dijelova Mediterana utvrditi će se podrijetlo hrvatskih maslina i srodnost s maslinama iz drugih zemalja.

Povezanost s ciljem: Aktivnost je povezana s ciljem 1 u dijelu koji se odnosi na provedbu genotipizacije kolekcije u svrhu procjene genetske strukture, raznolikosti, srodnosti i podrijetla kultiviranih i divljih maslina te identifikacije lokusa za kvantitativna svojstva (QTL) za poželjna reproduktivna svojstva, svojstva tolerantnosti na sušu i povišeni salinitet te sadržaj i sastav ulja.