Voditelj elementa: prof.dr.sc. Edi Maletić

Suradnici na elementu: prof.dr.sc. Jasminka Karoglan Kontić, doc.dr.sc. Darko Preiner

Aktivnost 1         Očuvanje biljnih genetskih izvora vinove loze

OPIS AKTIVNOSTI

(1) Definiranje uvjeta za čuvanje sorata u izoliranim uvjetima u „insect free“ plastenika u kojima će se bezvirusni materijal čuvati na održiv način i bez opasnosti od reinfekcije.

(2) Utvrđivanje efikasnosti postojećih protkola za ozdravljivanje od virusa baziranih na kulturi meristema u odnosu na krioterapiju; Istraživanje vezano uz razvoj protokola za krioprezervaciju sorata vinove loze.

Povezanost s ciljem: Aktivnost je povezana s ciljem 1 u dijelu koji se odnosi na uspostavu kolekcije biljnih genetskih izvora u svrhu unaprjeđenja samog modela za sigurno čuvanje sorata u kontroliranim uvjetima, eliminacijom vegetativno prenosivih biljnih virusa te razvojem protokola za krioprezervaciju sorata.

Aktivnost 2         Fenotipizacija vinove loze

OPIS AKTIVNOSTI

(1) Određivanje sastava i sadržaja polifenola, aroma i proteina odgovornih za njihovu sintezu kod sorata vinove loze

(2) Istraživanje razlike između autohtonih sorata u otpornosti na plamenjaču.

Povezanost s ciljem: Aktivnost je povezana s ciljem 1 u dijelu koji se odnosi na provedbu fenotipizacije kolekcije u svrhu definiranja vrijednosti čuvanih biljnih genetskih resursa vinove loze za proizvodnju, ali i za buduće oplemenjivanje.

Aktivnost 3         Genotipizacija vinove loze

OPIS AKTIVNOSTI

(1) Istraživanje vezano uz ocjenu stabilnosti genoma tijekom krioprezervacije i krioterapije sorata vinove loze.

(2)Uspostava platforme za identifikaciju sorata i utvrđivanje unutarsortne varijabilnosti najvažnijih autohtonih sorata.

Povezanost s ciljem: Aktivnost je povezana s ciljem 1 u dijelu koji se odnosi na provedbu genotipizacije kolekcije u svrhu definiranjem utjecaja krioprezervacije na genetičku stabilnost čuvanog materijala. Sigurna identifikacija korištenjem molekularnih markera osnovni je preduvjet efikasnog očuvanja autohtonih sorata vinove loze. Procjena unutarsortna varijabilnosti autohtonih sorata osnova je za njeno očuvanje.