Voditelj elementa: dr. sc. Dean Ban

Suradnici na elementu: Izv. prof. dr. sc. Sandro Bogdanović, dr. sc. Smiljana Goreta Ban, dr. sc. Igor Lukić, dr. sc. Igor Palčić, dr. sc. Marko Černe, Zoran Užila, dipl. ing.

Aktivnost 1         Očuvanje biljnih genetskih izvora kupusnjača i lukova

Opis aktivnosti  (1) Prikupljanje primki s područja Hrvatske i uspostava osnovne kolekcije tradicijskih kultivara raštike (Brassica oleracea var. acephala) i samoniklih populacija Brassica spp. (Brassica incana, Brassica botterii, Brassica cazzae i Brassica mollis) te tradicijskih kultivara lukova (Allium spp.).

(2) Postavljanje poljskih pokusa, umnažanje, regeneracija, očuvanje te opis primki pomoću deskriptora.

Povezanost s ciljem       Aktivnost je povezana s ciljem 1 u dijelu koji se odnosi na uspostavu kolekcije biljnih genetskih izvora kupusnjača i lukova u svrhu opisa i procjene morfoloških i agronomskih svojstava istih, osiguravanja biljnog materijala za daljnje analize unutar aktivnosti fenotipizacije i genotipizacije te očuvanja biljnih genetskih izvora prikupljenih populacija tradicijskih kultivara.

Aktivnost 2         Fenotipizacija kupusnjača i lukova

Opis aktivnosti  (1) Opremanje i uspostava Laboratorija za fenotipizaciju pri Institutu za poljoprivredu i turizam u Poreču.

(2) Analiza uzoraka kupusnjača i lukova iz kolekcija te utvrđivanje mineralnog sastav istih, kao i sadržaja aromatskih i bioaktivnih spojeva.

(3) Izdvajanje genotipova s poželjnim karakteristikama učinkovitog usvajanja, translokacije i korištenja hraniva iz tla čime postaju pogodni za uzgoj u low-input sustavima proizvodnje; izdvajanje potencijalno nutritivno korisnijih genotipova te genotipova koji akumuliraju više aromatskih i/ili bioaktivnih spojeva.

Povezanost s ciljem       Aktivnost je povezana s ciljem 1 u dijelu koji se odnosi na provedbu fenotipizacije kolekcija kupusnjača i lukova u svrhu utvrđivanja biokemijske raznolikosti i dodanih vrijednosti prikupljenih populacija tradicijskih kultivara.

Aktivnost 3         Genotipizacija kupusnjača i lukova

Opis aktivnosti  (1) Izolacija DNA i RNA iz biljnog materijala kolekcija tradicijskih kultivara kupusnjača i lukova te sekvenciranje genoma i transkriptoma primjenom metode sekvenciranja nove generacije.

(2) Primjena molekularnih biljega (SSR, AFLP).

(3) Utvrđivanje filogenetskih odnosa osnovne kolekcije tradicijskih kultivara raštike (Brassica oleracea var. acephala) i samoniklih populacija skupine Brassica spp. (Brassica incana, Brassica botterii, Brassica cazzae i Brassica mollis) te tradicijskih kultivara lukova.

(4) Bioinformatička obrada dobivenih rezultata.

Povezanost s ciljem       Aktivnost je povezana s ciljem 1 u dijelu koji se odnosi na provedbu genotipizacije kolekcija kupusnjača i lukova u svrhu procjene genetske varijabilnosti, strukture populacije te filogenetskih odnosa osnovne kolekcije tradicijskih kultivara raštike (Brassica oleracea var. acephala) i samoniklih populacija skupine Brassica spp. (Brassica incana, Brassica botterii, Brassica cazzae i Brassica mollis) te tradicijskih kultivara lukova.