RADOVI U OSTALIM BAZAMA2018-09-07T12:13:51+02:00

Objava rada

Naslov: Usporedba tradicijskog kultivara heljde sjeverozapadne Hrvatske sa stranim sortama

Autori: Habuš Jerčić, I., Žulj Mihaljević, M., Gunjača, J., Bošnjak Mihovilović, A., Kereša, S., Barić, M., Baričević, E., Bogović, M.

Časopis: Glasnik zaštite bilja, 6: 36-41

Godina:2020

Objava rada

Naslov: Količina fosfora u korijenu celera korjenaša na tržištu grada Zagreba

Autori: Petek, M., Fabek Uher, S., Karažija, T., Jurišić, A., Lazarević, B., Herak Ćustić, M.

Časopis: Glasnik zaštite bilja, 3: 28-32

Godina: 2019

Go to Top