Istraživanja

Znanstveni centar izvrsnosti za bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja je istraživačka mreža usmjerena na prijenos znanja i tehnologije sa svrhom izravnog doprinosa napretku istraživanja u poljoprivredi. Ciljevi Znanstvenog centra izvrsnosti su:

(1) Povećanje dobit koja proizlazi iz upotrebe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu,

(2) Identifikacija ključnih svojstava biljnih vrsta pomoću poljskih pokusa i laboratorijskih analiza, te optimizacija protokola fenotipizacije,

(3) Optimizacija protokola genotipizacije uvođenjem standardiziranih laboratorijskih postupaka,

(4) Primjena novih pristupa u statističkoj analizi podataka. Istraživanja će se provesti na osam biljnih vrsta – modela koje predstavljaju glavne poljoprivredne kulture kao i kulture koje bi mogle postati zanimljive za poljoprivrednu proizvodnju u budućnosti u R. Hrvatskoj: kukuruz, pšenica, soja, vinova loza, maslina, kupusnjače, grah i dalmatinski buhač.

Krajnji je cilj Znanstvenog centra izvrsnosti poticanje suradnje i sinergije između hrvatskih sveučilišta i znanstvenih instituta na području poljoprivrede u svrhu utemeljenja nove istraživačke platforme koja će objediniti nova znanstvena saznanja i tehnološka postignuća u svrhu prevladavanja poteškoća u području oplemenjivanja bilja.