Monthly Archives: veljača 2020

//veljača

Kongresno priopćenje

Naslov: Morfološka i fiziološka svojstva sadnica Kaštelanske stare masline u uvjetima abiotičkog stresa
Predavač: Josip Tadić
Autori: Josip Tadić, Gvozden Dumičić, Tatjana Klepo, Sandra Radić Brkanac
Kongres: 55. hrvatski i 15. međunarodni simpozij agronoma
Vrijeme: 19.2.2020.
Mjesto: Vodice

2020-05-18T14:04:19+00:00veljača 19th, 2020|

Kongresno priopćenje

Naslov: Reproduktivne značajke kultivara masline
Predavač: Raboteg Marina
Autori: Marina Raboteg, Višeslav Glavinović, Tatjana Klepo, Gabriela Vuletin Selak
Kongres: 55. hrvatski i 15. međunarodni simpozij agronoma
Vrijeme: 16. 02. 2020.- 21. 02. 2020.
Mjesto: Vodice, Hrvatska

2020-05-18T14:14:40+00:00veljača 16th, 2020|