2017-02-14T14:20:29+00:00

CroP-BioDiv

Znanstveni centar izvrsnosti za bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja

CroP-BioDiv

Znanstveni centar izvrsnosti za bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja

CroP-BioDiv

Znanstveni centar izvrsnosti za bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja

CroP-BioDiv

Znanstveni centar izvrsnosti za bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja

Vijesti

Objava rada

Naslov: Strategic crossing of biomass and harvest index—source and sink—achieves genetic gains in wheat.

Autori: Matthew P. Reynolds Email author, Alistair J. D. Pask, William J. E. Hoppitt, Kai Sonder, Sivakumar Sukumaran, Gemma Molero, Carolina Saint Pierre, Thomas Payne, Ravi P. Singh, Hans J. raun, Fernanda G. Gonzalez, Ignacio I. Terrile, Naresh C. D. Barma, Abdul Hakim, Zhonghu He, Zheru Fan, Dario Novoselovic, Maher Maghraby, Khaled I. M. Gad, ElHusseiny G. Galal, Adel Hagras, Mohamed M. Mohamed, Abdul Fatah A. Morad, Uttam Kumar, Gyanendra P. Singh, Rudra Naik, Ishwar K. Kalappanavar, Suma Biradar, Sakuru V. Sai Prasad, Ravish Chatrath, Indu Sharma, Kishor Panchabhai, Virinder S. Sohu, Gurvinder S. Mavi, Vinod K. Mishra, Arun Balasubramaniam, Mohammad R. Jalal-Kamali, Manoochehr Khodarahmi, Manoochehr Dastfal, Seyed M. Tabib-Ghaffari, Jabbar Jafarby, Ahmad R. ikzad, Hossein Akbari Moghaddam, Hassan Ghojogh, Asghar Mehraban, Ernesto Solís-Moya, Miguel A. Camacho-Casas, Pedro Figueroa-López, Javier Ireta-Moreno, Jorge I. Alvarado-Padilla, Alberto Borbón-racia, Araceli Torres, Yei Nayeli Quiche, Shesh R. Upadhyay, Deepak Pandey, Muhammad Imtiaz, Monsif U. Rehman, Manzoor Hussain, Makhdoom Hussain, Riaz Ud-Din, Maqsood Qamar, Muhammad Sohail, Muhammad Y. Mujahid, Gulzar Ahmad, Abdul J. Khan, Mahboob A. Sial, Pompiliu Mustatea, Eben von Well, Moses Ncala, Stephan de Groot, Abdelraheem H. A. Hussein, Izzat S. A. Tahir, Amani A. M. Idris, Hala M. M. Elamein, Yann Manes, Arun K. Joshi,

Časopis: Euphytica November 2017, 213:257

prosinac 19th, 2017|

Vijesti

Naslov: Šesta sjednica Znanstvenog odbora ZCI CroP-Biodiv

Vrijeme: 24. studenog 2017.

Mjesto: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet

studeni 27th, 2017|

Radionica

Naslov: Osnove očuvanja biljnih genetskih izvora

Predavači:

Mirta Culek, Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo (HCPHS)
Zlatko Šatović, ZCI CroP-BioDiv
Darko Preiner, ZCI CroP-BioDiv
Martina Grdiša, ZCI CroP-BioDiv
Branka Palčić, Ministarstvo poljoprivrede RH
Dubravka Međimurec, Ministarstvo poljoprivrede RH

Organizatori:
Ministarstvo poljoprivred RH
Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo (HCPHS)

Vrijeme: 16. studenog 2017.

Lokacija: Maksmirska 127, Zagreb

studeni 16th, 2017|

Kongresno priopćenje

Naslov: Raznolikost kloroplastne DNA i filogeografija ljekovite kadulje (Salvia officinalis L.)

Predavač: prof. dr. sc. Zlatko Liber, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb

Autori: Liber, Z., Škrtić, D., Radosavljević, I., Jug-Dujaković, M., Di Pietro, R., Šatović, Z.

Kongres: 10. međunarodni kongres “Oplemenjivanje bilja, sjemenarstvo i rasadničarstvo”

Organizatori: Hrvatsko agronomsko društvo i Europsko udruženje sjemenara

Vrijeme: 10. studenog 2017; 12:30

Mjesto: LifeClass terme Sv. Martin, Sv. Martin na Muri, Hrvatska

studeni 10th, 2017|

Kongresno priopćenje

Naslov: Genetska struktura populacija ljekovite kadulje s Balkanskog i Apeninskog poluotoka

Predavač: prof. dr. sc. Zlatko Šatović, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb

Autori: Šatović, Z., Škrtić, D., Radosavljević, I., Jug-Dujaković, M., Di Pietro, R., Liber, Z.

Kongres: 10. međunarodni kongres “Oplemenjivanje bilja, sjemenarstvo i rasadničarstvo”

Organizatori: Hrvatsko agronomsko društvo  i Europsko udruženje sjemenara

Vrijeme: 10. studenog 2017; 12:15

Mjesto: LifeClass terme Sv. Martin, Sv. Martin na Muri, Hrvatska

studeni 10th, 2017|

Kongresno priopćenje

Naslov: Utvrđivanje piretrina dalmatinskog buhača pomoću Ramanove spektroskopije

Predavač: doc. dr. sc. Ivan Šoštarić, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Beograd, Srbija

Autori: Šoštarić, I., Pećinar, I., Varga, F., Dajić-Stevanović, Z., Šatović, Z., Liber, Z., Grdiša, M.

Kongres: 10. međunarodni kongres “Oplemenjivanje bilja, sjemenarstvo i rasadničarstvo”

Organizatori: Hrvatsko agronomsko društvo  i Europsko udruženje sjemenara

Vrijeme: 10. studenog 2017; 12:00

Mjesto: LifeClass terme Sv. Martin, Sv. Martin na Muri, Hrvatska

studeni 10th, 2017|

Kongresno priopćenje

Naslov: Razvitak mikrosatelitnih biljega dalmatinskog buhača pomoću sekvenciranja visoke propusnosti

Predavač: Filip Varga, mag. biol. exp., Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb

Autori: Varga, F., Liber, Z., Jakše, J., Šatović, Z., Radosavljević, I., Grdiša, M.

Kongres: 10. međunarodni kongres “Oplemenjivanje bilja, sjemenarstvo i rasadničarstvo”

Organizatori: Hrvatsko agronomsko društvo  i Europsko udruženje sjemenara

Vrijeme: 10. studenog 2017; 11:45

Mjesto: LifeClass terme Sv. Martin, Sv. Martin na Muri, Hrvatska

studeni 10th, 2017|

Kongresno priopćenje

Naslov: Genetska osnova insekticidnog potencijala dalmatinskog buhača (Tanacetum cinerariifolium /Trevir./ Sch. Bip.)

Predavač: doc. dr. sc. Martina Grdiša, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb

Autori: Grdiša, M., Varga, F., Jug-Dujaković, M., Ninčević, T., Liber, Z., Radosavljević, I., Biošić, M., Šatović, Z.

Kongres: 10. međunarodni kongres “Oplemenjivanje bilja, sjemenarstvo i rasadničarstvo”

Organizatori: Hrvatsko agronomsko društvo  i Europsko udruženje sjemenara

Vrijeme: 10. studenog 2017; 11:30
Mjesto: LifeClass terme Sv. Martin, Sv. Martin na Muri, Hrvatska

studeni 10th, 2017|

Međunarodna suradnja

Doc. dr. sc. Ivan Šoštarić , Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet posjetio je Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet u okviru projekta Molekularna i fitokemijska karakterizacija RAMAN spektroskopijom gospodarski važnih authohtnonih ljekovitih biljaka (Znanstveno-tehnološka suradnja sa Srbijom). Doc. dr. sc. Šoštarić surađuje s Radnom skupinom za dalmatinski buhač i kadulje voditelja prof. dr. sc. Zlatka Libera, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet na biokemijskoj analizi biljnih genetskih izvora dalmatinskog buhača.

 

Vrijeme: 09. studenog 2017.

Mjesto: Čakovec

studeni 9th, 2017|

Objava rada

Naslov: The Polyphenolic Profile of Grapes.

Autori: Tomaz, I., Štambuk, P., Andabaka, Ž., Preiner, D., Stupić, D., Maletić, E., Kontić, J.K. and Ašperger, D.

Poglavlje u knjizi: The Polyphenolic Profile of Grapes. In Grapes: Polyphenolic Composition, Antioxidant Characteristics and Health Benefits. Nova Science Publishers, Inc..(2017)

studeni 8th, 2017|

Potpisani ugovori za znanstvene centre izvrsnosti vrijednosti oko 50 milijuna eura

U Banskim dvorima potpisano je 35 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova. U sklopu spomenutih ugovora su i projekti koji se odnose na znanstvene centre izvrsnosti.

Ukupna vrijednost ugovora za 10 istraživačkih projekata, za 10 ZCI-ja, iznosi 373.441.015,62 kune, što predstavlja značajna ulaganja u vrhunsku znanost u Hrvatskoj.

Ugovore je potpisala ministrica znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Blaženka Divjak koja je čestitala svim korisnicima te istaknula poticanje izvrsnosti u znanosti.

„Upravo tom cilju, izvrsnosti u znanosti, pridonosimo ulaganjem u znanstvene centre izvrsnosti koji prema definiciji okupljaju i umrežuju najbolje znanstvenike u određenom području na nacionalnoj razini, a pridonijet će opremanju vrhunskih laboratorija. Ministrica je istaknula značaj ovih projekata za ostanak i razvoj mladih znanstvenika. „Ono što me zaista veseli je da će u sljedećih pet godina, koliko traju ovi projekti, svoje mjesto u svijetu znanosti pronaći i mladi istraživači koji će imati priliku razvijati svoje karijere u Hrvatskoj u mentorstvu izvrsnih hrvatskih znanstvenika. Među mladim znanstvenicima, njih 101 ostat će u Hrvatskoj zajedno sa svojom obitelji i ovdje graditi svoju karijeru“, naglasila je ministrica Divjak.

Više na: https://vlada.gov.hr/vijesti/potpisano-35-ugovora-o-dodjeli-bespovratnih-sredstava-za-projekte-vrijedne-793-milijuna-kuna-22569/22569

listopad 6th, 2017|

Međunarodna suradnja

Dr. sc. Angjelina Belaj  i dr. sc. Raul de la Rosa  istraživači Andaluzijskog institutu za istraživanja i izobrazbu u poljoprivredi, ribarstvu, prehrambenoj tehnologiji i ekološkoj proizvodnji (IFAPA), Centar “Alameda del Obispo” Cordoba, Španjolska  su posjetili Institut za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu. Dr. sc. Belaj i dr. sc. de la Rosa su stručnjaci na području genetike maslina odgovorni za održavanje Svjetske banke biljnih genetskih izvora maslina (WOGBC), jedne od najvećih kolekcija biljnih genetskih izvora masline u svijetu, te surađuju s dr. sc. Tatjanom Klepo, voditeljicom Radne skupine za masline CroP-BioDiv. Tijekom boravka u Hrvatskoj dr. sc. Belaj i dr. sc. de la Rosa su održali predavanja temu Prospection, Conservation and Management of Olive Genetic Resources in an International Olive Germplasm Collection kao i Utilization of Olive Genetic Resources in Olive Breeding.

 

Vrijeme: 23. lipnja 2017.

Mjesto: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split

lipanj 23rd, 2017|

Radionica

Naslov: Arheobotanika & Integracija genetike i arheobotanike

Predavači:

Dr. sc. Sara Essert, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
Prof. dr. sc. Zlatko Liber, CroP-BioDiv
Prof. dr. sc. Zlatko Šatović, CroP-BioDiv

Organizatori:

Projekt “H2020-TWINN-2015” pod nazivom The Smart Integration of Genetics with Sciences of the Past in Croatia: Minding and Mending the Gap (“MendTheGap”)
CroP-BioDiv

Vrijeme: 12-13. lipnja 2017.

Location: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Biološki odsjek

lipanj 12th, 2017|

Akademija poljoprivrednih znanosti

Akademija poljoprivednih znanosti osnovana je 8. lipnja 2017. u Zagrebu. Profesor Frane Tomić, redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU)  izabran je za prvog predstjednika dok je redovitim članovima novoosnovane Akademije postalo 128 znanstvenika.

ZCI CroP-BioDiv pozdravlja osnivanje i podržavat će sve aktivnosti koju Akademija bude inicirala. Deset je znanstvenika ZCI CroP-BioDiv postalo redovitim članovima Akademije: Dean Ban, Smiljana Goreta Ban, Jasminka Karoglan Kontić, Edi Maletić, Dario Novoselović, Slavko Perica, Aleksandra Sudarić, Zlatko Šatović, Domagoj Šimić i Karolina Vrandečić.

lipanj 8th, 2017|

Radionica

Naslov: Analiza morfološke i molekularne raznolikosti biljaka

Predavači:

Prof. dr. sc. Zlatko Šatović, CroP-BioDiv
Prof. dr. sc. Adriana Rebekić, Sveučilište J.J. Strossmayera, Poljoprivredni fakultet, Osijek
Filip Varga, mag. biol. exp., CroP-BioDiv

Organizatori:

Prof. dr. sc. Sonja Petrović, Sveučilište J.J. Strossmayera, Poljoprivredni fakultet, Osijek voditeljica projekta “Stvaranje pšenice za budućnost – potraga za novim genima iz postojećih izvora (PHENOWHEAT)”  Hrvatske zaklade za znanost

CroP-BioDiv

Vrijeme: 07-09. lipnja 2017.

Mjesto: Sveučilište J.J. Strossmayera, Poljoprivredni fakultet, Osijek

Opaska: Prezentacije s tečaja su slobodno dostupne na zahtjev

lipanj 7th, 2017|

Međunarodna suradnja

Prof. dr. sc. Zlatko Šatović je posjetio dr. sc. Carlotu Vaz Patto , voditeljicu laboratorija PlantX  na Instituto de Tecnologia Química e Biológica António Xavier (ITQB), znanstvenom institutu u okviru Universidade NOVA de Lisboa, Lisabon, Portugal. Dr. sc. Carlota Vaz Patto je stručnjakinja na području kvantitativne genetike i molekularnog oplemenjivanja bilja, te surađuje s dr. sc. Klaudijom Carović-Stanko, voditeljicom Radne skupine za grah CroP-BioDiv. Tijekom boravka na ITQB prof. dr. sc. Zlatko Šatović je održao predavanja na temu Modernih strategija oplemenjivanja bilja za studente Međunarodnog doktorskog programa u biljnim znanostima – Plants for Life  kao i pozvano predavanje na temu Genetic Demography of Dalmatian sage (Salvia officinalis L.): A Journey to the Past  tijekom kojeg je objasnio strukturu i ciljeve CroP-BioDiv i pozvao znanstvenike s ITQB-a na suradnju.

 

Vrijeme: 29. i 30. ožujka 2017.

Mjesto: Instituto de Tecnologia Química e Biológica António Xavier (ITQB), Universidade NOVA de Lisboa, Lisabon, Portugal

ožujak 29th, 2017|

Međunarodna suradnja

Profesori Zlatko Šatović i Zlatko Liber su posjetili dr. sc. Alison Bently, direktoricu genetike i oplemenjivanja Nacionalnog instituta za poljoprivrednu botaniku (National Institute of Agricultural Botany; NIAB), Cambridge, Velika Britanija.
Dr. sc. Alison Bently je stručnjakinja za genomiku primjenjenu u oplemenjivanju žitarica, te surađuje s dr. sc. Dariom Novoselovićem, voditeljem Radne skupine za pšenicu CroP-BioDiv.

siječanj 15th, 2017|

Potpisivanje Sporazuma o zajednici prijavitelja

Čelnici šest ustanova koje čine Znanstveni centar izvrsnosti za bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja (CroP-BioDiv) su 20. prosinca 2016. potpisali Sporazum o zajednici prijavitelja u svrhu zajedničkog nastupa u svezi Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Vrhunska istraživanja Znanstvenih centara izvrsnosti“.

Sporazum zajednici prijavitelja

Datum: 20. prosinca 2016.

prosinac 20th, 2016|

Objava rada

carovic-stanko_2016_figNaslov: Medicinal Plants of the Familiy Lamiaceae as Functional Foods – A Review

Autori: Carović-Stanko, K., Petek, M., Grdiša, M., Pintar, J., Bedeković, D., Herak Ćustić, M., Šatović, Z.

Časopis: Czech Journal of Food Sciences 34(5): 377-390

 

studeni 15th, 2016|

Kongresno priopćenje

Naslov: Uspostava Znanstvenog centra izvrsnosti za bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja 

Predavač: prof. dr. sc. Zlatko Šatović, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb

Autori: Šatović, Z., Šimić, D., Novoselović, D., Sudarić, A., Maletić, E., Strikić, F., Ban, D., Carović-Stanko, K., Liber, Z., Goreta Ban, S.

Kongres: 9. Međunarodni kongres “Oplemenjivanje bilja, sjemenarstvo i rasadničarstvo”

Organizatori: Hrvatsko agronomsko društvo  i Europsko udruženje sjemenara

Vrijeme: 11. studenog 2016; 11:00

Mjesto: LifeClass terme Sv. Martin, Sv. Martin na Muri, Hrvatska

studeni 11th, 2016|

Kongresno priopćenje

Naslov: Genetska demografija ljekovite kadulje (Salvia officinalis L.): putovanje u prošlost

Predavač: doc. dr. sc. Martina Grdiša, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb

Autori: Grdiša, M., Rešetnik, I., Liber, Z., Radosavljević, I., Carović-Stanko, K., Jug-Dujaković, M., Šatović, Z.

Kongres: 9. Međunarodni kongres “Oplemenjivanje bilja, sjemenarstvo i rasadničarstvo”

Organizatori: Hrvatsko agronomsko društvo  i Europsko udruženje sjemenara

Vrijeme: 11. studenog 2016; 10:45

Mjesto: LifeClass terme Sv. Martin, Sv. Martin na Muri, Hrvatska

studeni 11th, 2016|

Kongresno priopćenje

Naslov: Raznolikost tradicijskih kultivara graha u Republici Hrvatskoj

Predavač: doc. dr. sc. Klaudija Carović-Stanko, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb

Autori: Carović-Stanko, K., Vidak, M., Grdiša, M., Barešić, A., Herak Ćustić, M., Lazarević, B., Karažija, T., Palčić, I., Radosavljević, I., Liber, Z., Šatović, Z., Gunjača, J.

Kongres: 9. Međunarodni kongres “Oplemenjivanje bilja, sjemenarstvo i rasadničarstvo”

Organizatori: Hrvatsko agronomsko društvo  i Europsko udruženje sjemenara

Vrijeme: 11. studenog 2016; 09:45

Mjesto: LifeClass terme Sv. Martin, Sv. Martin na Muri, Hrvatska

 

studeni 11th, 2016|

Tečaj trodnevni napredni tečaj “Analiza molekularne raznolikosti i filogenetika”

satovic_2016_beograd_figNaslov: Trodnevni napredni tečaj “Analiza molekularne raznolikosti i filogenetika

Predavač: Prof. dr. sc. Zlatko Šatović, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb

Organizator: Znanstveno-tehnološka suradnja sa Srbijom – Molekularna i fitokemijska karakterijazacija RAMAN spektroskopijom gospodarski važnih autohtonih ljekovitih biljaka

Vrijeme: 31. listopada – 2. studenog 2016

Mjesto: Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet; Soba br. 14, V kat Nove zgrade

Opaska: Prezentacije s tečaja su slobodno dostupne na zahtjev

studeni 1st, 2016|

Potpisan Sporazum o partnerstvu

sporazumopartnerstvu_figČelnici Sveučilišta u Zagrebu, Agronomski fakultet (FAZ), Instituta za poljoprivredu i turizam Poreč (IPTPO), Sveučilišta u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet (PMF), Poljoprivedni institut Osijek (PIO), Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Split (IJK) i Sveučilišta J. J. Stossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet potpisali su danas Sporazum o partnerstvu u provedbi aktivnosti u okviru Znanstvenog centra izvrsnosti za bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja

Sporazum o partnerstvu

Datum: 09. rujna 2016.

rujan 9th, 2016|

Potpisan Sporazum o suradnji

sporazumosuradnji_figProf. dr. sc. Vedran Morar, Ministar znanosti, obrazovanja i sporta RH, prof. dr. sc. Zoran Grgić, dekan institucije nositeljice, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet i prof. dr. sc. voditelj Znanstvenog centra izvrsnosti za bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja potpisali su danas Sporazum o suradnji u provedbi aktivnosti u okviru Znanstvenog centra izvrsnosti za bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja.

Sporazum o suradnji

Datum: 11. prosinca 2015

prosinac 11th, 2015|