intereg mediteran logoDana 16. i 21. prosinca 2021. održane su aktivnosti na projektima WINTER MED i INCIRCLE. Dana 16. prosinca 2021. godine, održana je online radionica pod nazivom „Održivost kao ključ razvoja turističke destinacije“ u organizaciji Hrvatske turističke zajednice, a nastavno na dugogodišnji projekt Europske komisije „European Destinations of Exellence“ (EDEN).

Znak InstitutaPostupak jednostavne nabave sufinanciran je temeljem Odluke Ministarstva znanosti i obrazovanja donesenom temeljem Javnog poziva za financiranje popravaka, održavanja i nadogradnje opreme za znanstvena istraživanja, upisane u bazu podataka „Šestar“ u 2021. godini (KLASA: 640-04/21-01/00002, URBROJ: 533-03-21-0001) od 2. rujna 2021. godine.
 

LOGO COLOUR INHERITDana 16. i 17. prosinca 2021. godine, u Ninu i Splitu, održani su sastanci u sklopu aktivnosti 6.5, projekta Održive turističke strategije za očuvanje i valorizaciju prirodne baštine mediteranske obale i priobalja - INHERIT u organizaciji Ministarstva turizma i sporta RH. Aktivnost je usmjerena na osnivanje INHERITURA savjetodavne službe od strane Instituta za poljoprivredu i turizam i Ministarstva turizma i sporta RH. INHERITURA savjetodavna služba, bit će osnovana u suradnji s predstavnicima turističkog sektora, koji će djelovati kao INHERITURA ambasadori. Zajedno će ponuditi konzultacije trećim stranama zainteresiranim za INHERIT pristup, usmjeravajući ih kako uspostaviti INHERITURA područja na vlastitom teritoriju, kapitalizirajući dosadašnje iskustvo INHERIT-a.

Logo iptpoDana 22. listopada 2021. godine objavljen je natječaj u NN 114/2021, u Glasu Istre, na službenoj internetskoj stranici Instituta (www.iptpo.hr), na oglasnoj ploči Instituta, putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Euraxess Jobs Portal Team, za zapošljavanje asistenta, 1 izvršitelj/ica, na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, na određeno vrijeme do 4 godine, a u svrhu stjecanja akademskog stupnja doktora znanosti, za rad na projektu „Agrobioraznolikost – osnova za prilagodbu i ublažavanje posljedica klimatskih promjena“, primljen je Tvrtko Karlo Kovačević, mag. ing. techn. aliment.

zakonInstitut za poljoprivredu i turizam, u sklopu projekta Domaća web tržnica, organizirao je radionicu za poljoprivrednike na temu „Zakonska regulativa u poslovanju malih poljoprivrednika“.

Radionica je održana u petak, 10.12.2021. s početkom u 17,00 sati putem ZOOM platforme. Predavanje je održala mr. sc. Miljenka Cutvarić, urednica i savjetnica u časopisu Računovodstvo i financije.

Znak Instituta

Institut za poljoprivredu i turizam obavještava sve ponuditelje koji su sudjelovali u nadmetanju prilikom poslanog Poziva za dostavu ponuda za ugovaranje usluge izrade studije izvedivosti s analizom troškova i koristi na projektu "Znanstvena platforma za istraživanje i razvoj inovacija u održivoj poljoprivredi - dogradnja i opremanje Instituta za poljoprivredu i turizam", KK.01.1.1.09.0030, u sklopu poziva „Priprema IRI infrastrukturnih projekta", referentne oznake: KK.01.1.1.09, da su objavljeni sljedeći rezultati javnog prikupljanja ponuda u postupcima jednostavne nabave: 

IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA NABAVU – STUDIJA IZVEDIVOSTI

 

Znak InstitutaPozivamo zainteresirane ponuditelje da nam dostave ponudu temeljem Poziva na dostavu ponuda za nabavu kemikalije i laboratorijskog pribora za rad na projektu „WILDBIOADAPT – divlje biljne svojte u funkciji prilagodbe poljoprivrede i turizma klimatskim promjenama“ referentnog broja; KK.05.1.1.02.0030. 
 

agrobioclimU petak 26.11.2021. rezultati projekta Agorbioraznolikost predstavljeni su na 2 skupa.

Na Mini simpoziju Hrvatskog društva za biljnu biologiju suradnica na projektu dr. sc. Nataša Bauer predstavila je projekt i istaknula sve aktivnosti koje se provode s naglaskom na aktivnost 3, Mehanizmi tolerancije tradicionalnih vrsta i divljih svojti u funkciji otpornosti i prilagodbe klimatskim promjenama koja se provodi od strane Prirodoslovno metematičkog fakulteta i Instituta Ruđer Bošković.

cropped naturally hrzz 1Na Mini simpoziju Hrvatskog društva za biljnu biologiju održanom 26. studenoga 2021. dr. sc. Danijela Poljuha prezentirala je projekt NATURALLY u sekciji namijenjenoj prezentaciji aktualnih projekata s tematikom biljne biologije, a prve rezultate kemijske karakterizacije ekstrakata biljnih invazivnih vrsta predstavile su poslijedoktorandica dr. sc. Ida Linić s posterskim izlaganjem: Phenolic composition of leaf extracts of four invasive plant species in Istria (Croatia) i doktorandica Mirela Uzelac, mag. oecol. s posterskim izlaganjem: Antioxidant capacity of leaf extracts of four invasive alien plant species in Istria (Croatia).

Više o simpoziju i rezultatima projekta pročitajte na  POVEZNICI

wintermed logoU okviru projekta Interreg Med „Winter Islands Network for all year round Tourism ExpeRience in the MEDiterranean - WINTER MED“ izašao je novi newsletter o aktivnostima projekta kojeg možete preuzeti na poveznici.

 

TOmo rakijeDana 17.11.2021. dr. sc. Tomislav Plavša gostovao je na HRT - Radio Pula u emisiji Radiodegustacija. U emisiji je predstavljen projekt „Aromatiziranje istarske rakije mirtom (Myrtus communisL.) i divljim šipkom (Rosa caninaL.)“ za čiju je provedbu financijska sredstva osigurala Istarska županija, a izvođač aktivnosti je Institut za poljoprivredu i turizam Poreču u suradnji s Agronomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu.

Postušajte RADIO EMISIJU

COVID 19Obavještavamo Vas da uzorke vina i proizvoda od grožđa i vina, uzorke maslinovog ulja i uzorke tla i dalje možete donijeti na ispitivanje. Prilagodili smo zaprimanje uzoraka sukladno novim odlukama Stožera kako bi doprinijeli ublažavanju posljedica krize zbog  pandemije izazvane koronavirusom

UPUTE KORISNICIMA

Potkategorije