Znak InstitutaInstitut za poljoprivredu i turizam obavještava sve zainteresirane dobavljače da je započeo s provedbom postupaka jednostavne nabave putem natječaja Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Programu ruralnog razvoja za provedbu PODMJERE 10.2. » Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi, broj poziva « - PRR-10.02.01.00.0-04. U nastavku možete pogledati otvoreni natječaj i preuzeti dokumentaciju za nadmetanje.
 

Logo iptpo Po javnom natječaju, koji je objavljen 24. rujna 2021. godine u Narodnim novinama 103/2021, na službenoj internetskoj stranici Instituta (www.iptpo.hr), na oglasnoj ploči Instituta i putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na radno mjesto stručni suradnik na projektu primljena je Karla Toth, mag. ing agr.

Znak InstitutaInstitut za poljoprivredu i turizam obavještava sve zainteresirane dobavljače da je započeo s provedbom postupka jednostavne nabave sufinanciranog iz Europskog kohezijskog i strukturnog fonda temeljem potreba diseminacije na projektu Znanstvenog centra izvrsnosti za bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja, u okviru projekta „Bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja“ KK.01.1.1.01.0005.
 

Znak Instituta

Institut za poljoprivredu i turizam obavještava sve ponuditelje koji su sudjelovali u nadmetanju prilikom poslanih i objavljenih Poziva za dostavu ponuda, da su objavljeni sljedeći rezultati javnog prikupljanja ponuda u postupcima jednostavne nabave za Podmjeru Mjere 10.2 Potpore za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi; Odobrenu po Odluci: KLASA: 440-12/21-10-02/0006 / URBROJ: 343-1601/01-21-002 10.11.2021.

IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA NABAVU – REZULTATI POSTUPAKA - DRUGI CIKLUS

 

logoDana 25. studenog 2021. u Institutu za poljoprivredu i turizam održano je potpisivanje Memoranduma o razumijevanju (dalje u tekstu Memorandum) projekta ConsumeLess Plus s lokalnim dionicima. 

Znak InstitutaInstitut za poljoprivredu i turizam obavještava sve zainteresirane dobavljače da je započeo s provedbom postupaka jednostavne nabave putem natječaja Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Programu ruralnog razvoja za provedbu PODMJERE 10.2. » Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi, broj poziva « - PRR-10.02.01.00.0-04. U nastavku možete pogledati otvorene natječaje i preuzeti dokumentaciju za nadmetanje.
 

Znak Instituta

Institut za poljoprivredu i turizam obavještava sve ponuditelje koji su sudjelovali u nadmetanju prilikom poslanih i objavljenih Poziva za dostavu ponuda, da su objavljeni sljedeći rezultati javnog prikupljanja ponuda u postupcima jednostavne nabave za Podmjeru Mjere 10.2 Potpore za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi; Odobrenu po Odluci: KLASA: 440-12/21-10-02/0006 / URBROJ: 343-1601/01-21-002 10.11.2021.

IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA NABAVU – REZULTATI POSTUPAKA

 

Consumeless Plus logo

U srijedu 17. studenoga 2021. održan je sastanak potencijalnim članovima ConsumeLess Plus odbora u hibridnom obliku. Na sastanku su sudjelovale predstavnice Instituta te predstavnici pridruženog partnera projekta ConsumeLess Plus – Upravnog odjela za turizam Istarske županije, predstavnici Grada Novigrada, Turističke zajednice Grada Poreča, Turističke zajednice Grada Pule, Turističke zajednice Grada Rovinja te predstavnici Grada Labina.

zatvorenoInstitut za poljoprivredu i turizam biti će zatvoren zbog državnog praznika, odnosno kolektivnog godišnjeg odmora djelatnika Instituta.

Institut nastavlja s radom i zaprimanjem uzoraka u ponedjeljak 22.11.2021.

intereg mediteran logo

U ponedjeljak 15. studenoga 2021. održano je gostujuće predavanje studentima opatijskog Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. Predavanje je održano studentima druge godine diplomskog studija na smjeru Održivi razvoj u turizmu u sklopu kolegija „Ekonomika održivog razvoja“. Predavanje je organizirala izv. prof. dr. sc. Zvonimira Šverko Grdić.

logo sprint h200

Testiranje i razgovor s kandidatima koji su podnijeli pravodobne, potpune i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete objavljene u javnom natječaju, za stručnog suradnika na EU Obzor 2020 projektu SPRINT održat će se dana 10. studenog 2021. u 10:00 sati preko Zoom platforme na slijedećoj poveznici.

logo sprint h200

Na temelju članka 9. Pravilnika o raspisivanju i provedbi javnih natječaja za zapošljavanje na radna mjesta Instituta za poljoprivredu i turizam, Natječajno povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, koji je objavljen u Narodnim Novinama 103/2021 dana 24. rujna 2021., za zapošljavanje stručnog suradnika na EU Obzor 2020 projektu SPRINT „Sustainable plant protection transition: a global health approach“- 1 izvršitelj/ica, na Institutu za poljoprivredu i turizam, Poreč, na određeno vrijeme daje slijedeću

Potkategorije