Akti instituta

Pravilnik o ustroju radnih mjesta

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

Pravilnik o unutarnjem  ustrojstvu Instituta za poljoprivredu i turizam

Pravilnik o mentorstvu i ocjenjivanju rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora

Pravilnik o radu

Pravilnik o radu - Izmjene 2015

Poslovnik o radu Znanstvenog vijeća Instituta za poljoprivredu i turizam

Poslovnik o radu Upravnog vijeća Instituta za poljoprivredu i turizam

Poseban kolektivni ugovor

Procedura zaprimanja, provjere i plaćanja računa (Dopuna odluke)

Procedura vođenja komercijalnih projekata

Pravilnik o zaštiti na radu

Uputa o postupku izbora i radu članova Etičkog povjerenstva

Pravilnik o zaštiti od požara

Pravilnik o nagrađivanju

Pravilnik o nagrađivanju - Izmjene 2016

Odluke o vrednovanju doprinosa istraživača

Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava od komercijalnih poslova

Popis gradiva 2015

Pravilnik o dodatnim uvjetima za izbor na radna mjesta

Pravilnik o službenim putovanjima

Pravilnik o videonadzoru

Pravilnik o korištenju računalnog sustava i drugih sredstava komunikacije

Poslovnik o izmjenama i dopunama rada Upravog vijeća Instituta za poljoprivredu i turizam

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Instituta za poljoprivredu i turizam

Pravilnik o postupku prijavljivanja nepravilnosti i imanovanju povjerljive osobe

Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava i zaštitne opreme

Pravilnik o raspisivanju i provedbi javnih natječaja

Uputa o provođenju izbora predstavnika osoba izabranih na suradnička radna mjesta u Znanstveno vijeće

Odluka - Procedure organiziranja radnih aktivnosti na imanju

Izmjena upute o provođenju izbora predstavnika osoba izabranih na suradnička radna mjesta u Znanstveno vijeće

Odluka o osnivanju arhive provedenih projekata

Izmjena Odluke o izboru predstavnika osoba izabranih na suradnička radna mjesta u Znanstveno vijeće