Ispis
Hitova: 5012

vinistra13Znanstvenici Instituta za poljoprivredu i turizam održali su više predavanja na 20. međunarodnoj izložbi vina i vinarske opreme Vinistra, koja se u Poreču održala od 10. do 12 svibnja 2013. godine.

 

Dr. sc. Marijan Bubola predstavio je VIP (Vijeće za istraživanja u poljoprivredi) projekt Instituta „Primjena rane defolijacije u svrhu povećanja kvalitete grožđa i vina“, dr. sc. Sanja Radeka održala je predavanje na temu „Senzorno ocjenjivanje vina“, dr. sc. Igor Lukić je održao predavanje na temu „Značaj akreditiranih laboratorija u utvrđivanju kvalitete vina i maslinovog ulja“, dok je dr. sc. Karolina Brkić Bubola održala predavanje na temu „Karakteristike istarskih djevičanskih maslinovih ulja“.

Kroz ova predavanja odvija se transfer znanja znanstvenika Instituta ka zainteresiranim proizvođačima i široj javnosti te se intenzivira suradnja i razmjena ideja, što je bitan preduvjet za daljnji razvoj znanstveno-istraživačke djelatnosti usmjerene ka primijenjenim istraživanjima i razvoju gospodarstva.

Detaljan program Vinistre sa sažecima predavanja koji su održali djelatnici Instituta