Ispis
Hitova: 5023

Anita 2013 SeminarU organizaciji Poljoprivrednog Odjela Veleučilišta Poreč, Obrtničkog doma i tvrtke Begerow na enološkom seminaru održanom u Poreču 29. 05. 2013. prikazana su neka najnovija dostignuća u tehnologijama vinarske proizvodnje. Seminaru su prisustvovali i znanstvenici Instituta sa znanstvenog projekta Vitis sp. dr.sc. Đordano Peršurić, dr.sc. Sanja Radeka i dr.sc Anita Silvana Ilak Peršurić.

Predavanja na seminaru bila su:

Dr. Ilona Schneider (Eaton Technologies GmbH, Njemačka) - Mogućnosti primjene selekcioniranih kvasaca i hranjivih tvari na primjeru bijelih i crnih vina

Dr. Ilona Schneider (Eaton Technologies GmbH, Njemačka) - Klima i utjecaj klime na vinarsku proizvodnju

Dr. Christian von Wallbrun (Istraživački Zavod Geisenheim, Njemčka) - Aspekti higijene u vinarstvu

Achim Rosch dipl.ing. (Savjetodavne služba Mosel, Njemačka) - Prednosti spontanog vrenja i u odnosu na moderne tehnologije vrenja selekcioniranim kvaščevim gljivicama.

Zainteresirani enolozi i vinari za dodatne informacije oko tema ovog seminara mogu se obratiti dr.sc. Aniti Silvani Ilak Peršurić.