Ispis
Hitova: 5138

sabatina logo 2013Zaposlenici našeg Instituta dr. sc. Đordano Peršurić, dr. sc. Marijan Bubola, Danijela Petrušić, dipl. ing. agr., Zoran Užila, dipl. ing. agr., i Tomislav Plavša, dipl. ing. agr. sudjelovali su na 23. Međunarodnom susretu vinogradara i vinara Sabatina 2013., koji je od 24. do 27. listopada 2013. godine održan na Hvaru, u organizaciji Zadružnog saveza Dalmacije.

Sabarina 2013Na Sabatini 2013. sudjelovali su brojni istraživači i stručnjaci iz područja vinogradarstva i vinarstva, kao i proizvođači grožđa i vina iz Hrvatske i susjednih zemalja. U sklopu znanstveno-stručnog skupa dr. sc. Marijan Bubola prezentirao je rad na temu „Primjena rane defolijacije u svrhu povećanja kvalitete grožđa i vina“, gdje su znanstvenoj i stručnoj javnosti prezentirani rezultati prve godine istraživanja istoimenog tekućeg VIP projekta, dok je u sklopu stručnog skupa Poljoprivredno-savjetodavne službe dr. sc. Đordano Peršurić prezentirao rad na temu „Utjecaj broja pupova na prinos i kvalitetu Chardonnaya na kordoncu kratkog reza“.

Tijekom Sabatine organiziran je i posjet vinogradarsko-vinarskim proizvođačima otoka Hvara (vinarija Bastijana vl. Andre Tomića, Poljoprivredna zadruga Svirče i Zlatan Plenković), posjet povijesnih znamenitosti otoka Hvara te je održana demonstracija strojeva i opreme tvrtke MESSIS d.o.o. kao glavnog sponzora Sabatine.