OP SI-HR multilingNa trećem raspisu javnog natječaja za sufinanciranje EU projekata iz Operativnog programa IPA EU SLO - HR 2007 - 2013 naš Institut dobio je sufinanciranje za rad na 2 projekta u kojem smo vodeći partneri i na jedan projekt u kojem smo suradnici. Ukratko o svim projektima pročitajte u sažecima koji su objavljeni u nastavku.

 

SAŽECI PROJEKATA

 

Naziv projekta: Organizacija sustava izravne prodaje poljoprivrednih proizvoda korištenjem internet tehnologije
 
AKRONIM: OSIPPPIT
 

Globalno tržište poljoprivrednih proizvoda zasićeno je jeftinim proizvodima masovne, industrijske proizvodnje, često nedovoljno poznatog načina uzgoja, čiji je osnovni cilj maksimizacija dobiti, nerijetko i na štetu same kvalitete tih proizvoda. Takva kretanja najviše pogađaju mala i srednja poljoprivredna gospodarstva koja se nisu u mogućnosti zadovoljavajuće tehnološki modernizirati i specijalizirati, ne mogu proizvesti dovoljno velike količine pojedinih proizvoda čime bi na sebe vezali određene veletrgovce i veće potrošače, a također nemaju prostora za snižavanje proizvodnih troškova kako bi bili cjenovno konkurentni.

Imajući u vidu značaj koji mala i srednja poljoprivredna gospodarstava imaju na upravljanje i održivi razvoj ukupnog ruralnog prostora, sociološku, ekološku i kulturološku ulogu u njegovu očuvanju, jasno je da je jedan od najvažnijih zadataka agrarne politike, posebice na mediteranskom području, iznaći nove mogućnosti i izvore dohotka za opstanak te skupine dionika poljoprivrednog sektora.

Jedno od rješenja u takvoj situaciji je izravna prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda korištenjem informatičkih tehnologija odnosno interneta. Izravnu prodaju karakterizira neposredan kontakt proizvođača, u ovom slučaju poljoprivrednih gospodarstava, i kupaca, u ovom slučaju krajnjeg potrošača poljoprivrednog proizvoda. Budući da u ovakvom obliku trgovinske razmjene ne sudjeluju posrednici, odnosno prekupci, ostvaruje se obostrano povoljniji uvjeti: proizvođači imaju mogućnost ostvariti više prodajne cijene, veći ukupni dohodak, manja su kolebanja prodajnih cijena, proizvodi se za unaprijed poznatog kupca, veća je uposlenost na gospodarstvu i slično. Kupce na ovakvu kupnju motivira svježina i veća kvaliteta proizvoda, osobni kontakt sa proizvođačem, neposredan uvid u tehnologiju i način proizvodnje, visoka razina međusobnog povjerenja i slično.

Zadaća ovog projekta je osmisliti i pokrenuti sustav izravne prodaje poljoprivrednih proizvoda koji će se temeljiti na specijaliziranoj, interaktivnoj web aplikaciji. Njenim korištenjem poljoprivrednim proizvođačima će biti moguće svakodnevno oglašavati ponudu vlastitih poljoprivrednih proizvoda i njihovih osnovnih obilježja (vrsta, izgled i kvaliteta popraćena foto dokumentacijom, količina, cijena, način plaćanja, mogućnosti dostave itd.) dok će kupci imati mogućnost pretraživanja ponude po određenim kriterijima (lokacija proizvođača, cijena, način dostave i slično). Nakon izvršene pretrage i izbora proizvoda provodi se postupak kupnje koja se može ostvariti neposrednim kontaktom proizvođača i kupca ili putem ovlaštenog zastupnika u prodaji.

Za više informacija obratite se voditelju projekta u Institutu, dr.sc. Milanu Oplaniću

 

Naziv projekta: Putevima Malvazije istarske

AKRONIM: Malvasia TourIstra
 

Jedan od tradicionalnih i tržišno najvažnijih poljoprivrednih proizvoda Istre je vino, od čega najveći značaj ima autohtona sorta Malvazija istarska. O proizvodnji i trženju Malvazije, kao jednog od glavnih tipičnih lokalnih poljoprivrednih proizvoda, uvelike ovisi održivi razvoj te rješavanje specifičnih problema poljoprivrede i gospodarstva, te s njima neodvojivo povezanog turizma, odnosno agroturizma, u pograničnom ruralnom području.

Cilj projekta je integracija vina Malvazije istarske, u zajednički prekogranični turistički proizvod, sa ciljem doprinosa započetim strategijama promocije zajedničkog brenda Istre kao specifične prekogranične turističke destinacije. Navedeno će se postići kroz karakterizaciju i evaluaciju vina Malvazije (definiranje različitih tipova, stilova vina Malvazije: svježa – mlada, zrela, macerirana, barikirana, arhaična, desertna…., fizikalno-kemijskih svojstva, specifičnosti i raznolikosti), uz optimizaciju i standardizaciju tehnologije proizvodnje i ispitivanja mogućih učinaka vina Malvazije na ljudsko zdravlje. Malvazija istarska će biti neposredno uključena u prekogranični turistički proizvod na osnovi analize postojeće eno-gastronomske ponude, uz isticanje dodane vrijednosti. Projekt će zasigurno doprinijeti gospodarskom i društvenom razvoju, odnosno razvoju turizma i ruralnog područja Istre jer podrazumijeva i podupire eksploataciju njenih prirodnih dobara kroz razvoj novih zajedničkih integriranih proizvoda i usluga te njihov zajednički marketing i promociju, i potiče održivi razvoj (ruralnog) turizma temeljen na identitetu prekogranične regije Istre. Projekt teži poboljšanju prepoznatljivosti Istre, jačanju utjecaja turizma u manje frekventnim dijelovima prekograničnog područja, promovira prekograničnu poslovnu suradnju na razini jačanja suradnje između istraživačkih organizacija i zajednički prijenos znanja, te uspostavlja prekograničnu mrežu suradnje na više razina (proizvođači vina Malvazije, različite udruge proizvođača, nositelji turističke ponude, istraživačke organizacije), doprinosi uspostavljanju i ujednačenom razvoju jedinstvenog prostora, kao i zajedničkom promicanju Istre na tržištu EU.

Specifične analize i studije koje će se provesti koristiti će institucijama koje utječu na razvoj i politiku u regiji (Ministarstva zaštite okoliša, poljoprivrede, zdravlja). Turističke organizacije i općine dobiti će novo ishodište za promociju i marketing Istre, ponuđači usluga u turizmu razrađen jedinstven nastup, niže troškove poslovanja i bolje djelovanje opskrbnog lanca. Kreiranjem WEB baze podataka proizvođača različitih tipova vina Malvazije istarske, zainteresiranim kupcima će biti omogućeno pretraživanje ponude po određenim kriterijima (različiti stilovi vina Malvazije - svježa, zrela, macerirana, arhaična, desertna....s podrobno opisanim senzornim značajkama, aromatskim i fenolnim profilom, te fizikalno – kemijskim karakteristikama).

Za više informacija obratite se voditeljici projekta u Instututu, dr.sc. Sanji Radeka

 

Naziv projekta: Očuvanje prirodne baštine – Revitalizacija voćnih vrsta karakterističnih za područje Istre

Akronim: RAST ISTRE

Položaj Istre zajedno s klimatskim čimbenicima omogućuje uspješno uzgajanje vinove loze, maslina i smokava, a osim toga i vrste voća, kao što su badem, žižula, šipak, obična planika, obični koprivić i drugih rijetkih vrsta (npr. oškoruša, dud, nešpola), koje bi potencijalno mogle povećati šarolikost proizvodnje te obogatiti turističku ponudu. Nekada su te vrste voća bile prilično rasprostranjene, a u posljednje vrijeme susreću se vrlo rijetko. Spomenute vrste voća na području Istre nisu morfološki ni botanički opisane, podataka o biodiverzitetu tih vrsta u Istri također nema. Revitalizaciju uzgoja spomenutih vrsta voća pak možemo smatrati i tržišnom nišom, zahvaljujući sadržaju biološki aktivnih molekula, kao što su: antioksidansi, vitamini, esencijalne masne kiseline, koje bi se mogle dobro iskoristiti u prehrambenoj industriji i farmaciji. U predloženom projektu rad će biti usredotočen na sljedećih pet vrsta voća: badem, žižula, šipak, kao stare poznate vrste voća na području Istre. Uz to fokus će se dati i na običnu planiku i obični koprivić, kao samonikle vrste voća na tom području. Plodovi tih biljaka imaju različite biološke učinke i upravo zato nam se čini smisleno obnoviti i proširiti uzgoj tih vrsta biljaka u slovenskoj i hrvatskoj Istri te pripremiti proizvode s prehrambenom i ljekovitom vrijednošću.

Za više informacija obratite se voditelju projekta u Institutu, dr.sc. Deanu Banu