OP SI-HR multiling U okviru 21. izložbe hrane i pića „Histria“ u Puli dana 07.02.2014., dr. sc. Milan Oplanić održao je predavanje pod nazivom „Izravna prodaja poljoprivrednih proizvoda putem Interneta – koristi za proizvođače i potrošače“.

Prema planu i hodogramu projekta OSIPPPIT, provedba ove aktivnosti predviđena je u sklopu radnog paketa 3 (Edukacija poljoprivrednika o mogućnostima izravne prodaje) i radnog paketa 5 (Informiranje javnosti).

 U okviru jednosatnog izlaganja predstavljeno je sljedeće:

 - osnovni podaci o IPA projektu OSIPPPIT (projektni partneri, trajanje, ciljevi i očekivani učinci, aktivnosti na projektu),

 - načela i mogućnosti izravne prodaje poljoprivrednih proizvoda putem interneta,

 - potencijalne koristi od izravne prodaje za poljoprivredna gospodarstva, kao ponuđače poljoprivrednih proizvoda, i za kupce, kao krajnje potrošače poljoprivrednih proizvoda,

 - model po kojemu se planira organizirati sustav izravne prodaje poljoprivrednih proizvoda putem interneta na području hrvatske i slovenske Istre.

Nakon predavanja uslijedila je 45-minutna rasprava u kojemu su sudionici izrazili potporu provedbi ovog projekta uz opću ocjenu da je riječ o aktualnoj tematici, za koju zasigurno postoji interes, kako sa strane poljoprivrednih proizvođača, tako i potrošača poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Kroz raspravu su dane i neka pojedinačna mišljenja i sugestija kako bi kreirani sustava izravne prodaje poljoprivrednih proizvoda na kraju bio što kvalitetniji i funkcionalniji, a odnose se na uključivanje turističkog tržišta kao značajnog potrošača domaćih proizvoda, te zahtjeve ekoloških poljoprivrednih proizvođača.

Za više informacija obratite se voditelju projekta dr.sc. Milanu Oplaniću

 07022014 Predstavljanje Histria OSIPPPIT 107022014 Predstavljanje Histria OSIPPPIT 2