Agencija za mobilnost LogoInstitut za poljoprivredu i turizam Poreč i Agencija za mobilnost i programe EU organiziraju radionicu programa Europske unije za istraživanje i inovacije Obzor 2020 koja će se održati u ponedjeljak, 24. veljače 2014. u Velikoj sali Obrtničkog doma u Poreču (Partizanska 5a), s početkom u 11.00h. Radionica je besplatna, a predbilježbe nisu potrebne.

Obzor 2020. (Horizon 2020) je novi program Europske unije za istraživanje i inovacije za razdoblje 2014. – 2020. godine. Program će doprinijeti ostvarivanju ciljeva ključnih strateških dokumenata Europske unije vezanih za istraživanje, tehnologijski razvoj i inovacije, “Europa 2020.“ i „Unija inovacija“ (Innovation Union) te izgradnji Europskog istraživačkog prostora (EuropeanResearchArea).Proračun za Obzor 2020. iznosi 78,6 milijardi eura.

Misao vodilja novog okvirnog programa je nuđenje rješenja i odgovora na gospodarsku krizu, investiranja u buduće poslove i razvoj, rješavanja pitanja građana EU o njihovoj materijalnoj sigurnosti, općoj sigurnosti i okolišu, kao i jačanja globalne pozicije EU u istraživanjima, inovacijama i tehnologijama.

Struktura Obzora 2020. temelji se na tri glavna prioriteta: „Izvrsna znanost“ (ExcellentScience), „Industrijsko vodstvo“ (IndustrialLeadership)  i „Društveni izazovi“(SocietalChallanges). Sve informacije o programu mogu se naći na hrvatskom portalu okvirnog programa EU za istraživanja i inovacije.

Nakon svečane konferencije održane 10. veljače 2014. u Zagrebu, kojom je službeno obilježen početak Obzora 2020. ovo je prva regionalna radionica u Istri, posvećena Društvenim izazovima (Društveni izazov 2: Sigurnost hrane, održiva poljoprivreda i šumarstvo,istraživanje mora, pomorstva i unutarnjih voda, i bioekonomija; Društveni izazov 5: Klimatska aktivnost, okoliš, učinkovitost resursa i sirovine; Industrijski prioritet: Biotehnologija).

Za dodatne i detaljnije informacije kontaktirajte dr.sc. Danijelu Poljuha

PROGRAM RADIONICE