Ispis
Hitova: 3907

VINIDEAU srijedu, 10. rujna 2014. godine na Institutu za poljoprivredu i turizam u Poreču održat će se radionica na temu senzorne analize grožđa u svrhu određivanja prikladnog termina berbe i njegovog enološkog potencijala. Cilj ove radionice je detaljno utvrditi kvalitetu grožđa na temelju senzornih karakteristika pojedinačnih dijelova bobice (kožica, meso i sjemenke) pomoću metode koja je brza, djelotvorna i može se jednostavno primijeniti tijekom redovitog praćenja dozrelosti u vinogradu.

 

Radionicu će održati kolege iz talijanske tvrtke Vinidea u suradnji s našim Institutom. Vinidea je tvrtka koja je specijalizirana za prijenos novih znanja ka proizvođačima u sektoru vinogradarstva i vinarstva, u prvom redu kroz održavanje radionica, tečajeva, seminara, kongresa,studijskih putovanja, itd., koje održava kako u Europi, tako i u vinogradarskim zemljama Novog svijeta.

 

Radionica će se održati 10. rujna s početkom u 9 sati i trajat će oko 4 sata. Cijena radionice je 100,00 EUR, a sve informacije za prijavu i plaćanje nalaze se u popratnom dokumentu „Radionica - prijava i plaćanje“.  Na radionici može sudjelovati najviše 30 sudionika, a ista se neće održati ukoliko se prijavi manje od 18 sudionika. Rok za prijavu je 5. rujna, odnosno do ispunjenja kvote od 30 sudionika. Na radionici će biti osiguran simultani prijevod na hrvatski jezik. Više o radionici možete pronaći u popratnom dokumentu „Radionica - program“.

 

Budući da je u današnje vrijeme praćenje modernih trendova i razvijanje novih metoda u proizvodnji od iznimne važnosti za držanje koraka na sve zahtjevnijem tržištu, preporučamo svim proizvođačima da se prijave na radionicu i steknu detaljniji uvid u ovaj segment proizvodnje.

 

Za više informacija možete kontaktirati dr.sc. Marijana Bubolu na telefon 052 408 349 ili na e-mail: marijan@iptpo.hr 

 

Radionica - PROGRAM

Radionica prijava i plaćanje - PRIJAVNICA