Ispis
Hitova: 4159

MZOS LOGOObavještavamo Vas da je 8. kolovoza 2014. godine objavljen poziv za dostavu projektnih prijedloga u okviru natječaja Istraživačke stipendije za profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranada.

Poziv je otvoren u okviru Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“, mjera 3.2 Razvoj ljudskih potencijala u istraživanju i razvoju, s ciljem povećanja broja istraživača kojima je pružena potpora u profesionalnom razvoju kako bi se osigurali preduvjeti za znanstvenu izvrsnost, međunarodnu vidljivost istraživanja te njihovu društvenu i gospodarsku relevantnost.

Opći cilj Poziva je profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranada u kontekstu znanstvene izvrsnosti te jačanje njihovih kompetencija u području istraživanja i razvoja.

Specifični ciljevi Poziva su:

  1. pružanje potpore mladim istraživačima i poslijedoktorandima u ostvarenju konkurentnog znanstvenog istraživanja provođenjem temeljnih, primijenjenih i razvojnih istraživanja
  2. jačanje istraživačkih i poduzetničkih kompetencija mladih istraživača i poslijedoktoranada te stvaranje preduvjeta za njihovo uključivanje u Europski istraživački prostor kroz mobilnost te intenzivnim aktivnostima.

Ciljne skupine su mladi istraživači  i poslijedoktorandi u znanstvenim područjima na doktorskoj i poslijedoktorskoj razini. Stipendije za istraživanja dodijeljene u okviru ovog natječaja mogu biti u trajanju od 9 do 15 mjeseci, a ukupno će biti dodijeljeno 100 istraživačkih stipendija. Mladi istraživači i poslijedoktorandi svoja bi istraživanja trebali početi provoditi početkom 2015. godine, a planirani završetak projekta predviđen je do polovice 2016. godine.

Prihvatljivi prijavitelji su javna visoka učilišta upisana u Upisnik visokih učilišta u nadležnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske i javne znanstvene organizacije upisane u Upisnik znanstvenih organizacija u nadležnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske. Za financiranje projekata u okviru ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga raspoloživ je iznos od 37.263.000,00 kuna. Financiranje je osigurano iz sredstava Europskog socijalnog fonda te iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Natječaj je otvoren do 20. listopada 2014. godine. Dodatne informacije, kao i natječajnu dokumentaciju moguće je pronaći na službenoj stranici Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta  te na službenim stranicama Strukturnih i investicijskih fondova