Barbara Tart LOGOInstitut je od 7. Listopada 2014. godine član udruge Modelna šuma „Sliv rijeke Mirne“. Glavni cilj ove udruge je sveobuhvatno upravljanje krajolikom, održivo upravljanje šumskim i ostalim prirodnim resursima te unapređenje života na području modelne šume. Ostali članovi su predstavnici jedinica lokalne samouprave, udruga, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva i Hrvatskih šuma.

Modelna šuma „Sliv rijeke Mirne“ završila je svoj prvi veliki međunarodni projekt Medland 2020. Rezultat projekta „Medland 2020“ je izdavanje dokumenta „Strategija održivog tartufarstva u Istarskoj županiji“ koja je jedinstveni dokument takve vrste u Hrvatskoj. Jedinstven je po tome što je nastala kroz suradnju znanstvenika, Županije, Hrvatskih šuma, AZRRI-a, ali i tartufara s područja Istre. Strategija donosi nove smjerove razvoja ovog jedinstvenog sektora na način da u prvom redu utječe na razvoj lokalnih zajednica, očuvanje staništa i regulaciju tržišta tartufa. Strategija nas upoznaje s povijesti i stanjem tartufarstva u svijetu i u Hrvatskoj. Ovdje se po prvi put na jednom mjestu mogu pronaći podaci o svim vrstama tartufa koje rastu u Hrvatskoj,a dokument se dotiče i kinologije u tartufarstvu.

Glavni strateški ciljevi strategije su;

  •           Očuvanje i povećanje proizvodnosti prirodnih staništa tartufa

  •                 Osnivanje plantaža tartufa

  •            Jačanje i regulacija tržišta tartufa u Istri

  •                Održivi ruralni razvoj

Za svaki su cilj, na lokalnim radionicama koje su prethodile izradi strategije, identificirane aktivnosti koje bi trebale dovesti do ostvarenja zacrtanog cilja.

Može se naslutiti da bi plantažni uzgoj tartufa mogao postati nova, vrlo profitabilna djelatnost unutar tartufarstva. Strategija nam daje dobre teoretske smjernice kako započeti s plantažama tartufa, od proizvodnje inokuliranih sadnica, pripreme terena i navodnjavanja. Mogu se tu naći primjeri dobre prakse iz susjednih nam zemalja Italije, Francuske i Španjolske gdje su već stotine hektara tartufa posađene sadnicama koje u svojem korijenu imaju inokulirane spore tartufa.

Strategija se dotiče i zakonske regulativu vezane uz tartufarstvo koju tartufari često spominju jer im omogućava sakupljanje tartufa samo od rujna do prosinca, a znamo da tartufa ima skoro tijekom cijele godine.

Na predstavljanju Strategije u Kaldiru bili su prisutni predstavnici Ministarstva poljoprivrede,Istarske županije,Šumarskog fakulteta iz Zagreba i tartufari, zatim autori Strategije - Hrvatski šumarski institut i udruga Modelna šuma “Sliv rijeke Mirne“.

Ovaj važan strateški dokument trebao bi postati temelj za prijave na EU fondove za ruralni razvoj i tako privući značajna sredstva na područje tartufa u Istri.

Projekt MEDLAND2020 se bavi temama vezanim uz prirodne resurse i upravljanje područjima uz uvažavanje okolišnih, socijalnih i gospodarskih pitanja, pa je tako ovom Strategijom ostvaren primjer dobre prakse i alat za održivo upravljanje teritorijem cijele Istre.

Barb knjig tartufarstvo