Obavještavamo prijavljene korisnike (polaznike) tečaja da će se grupe odraditi u sljedećim terminima:
 
        1. Grupa - Općina Marčana 23/24. i 30/31.01.
        2. Grupa - Općina Pićan 16/17.01.i 30/31.01.
        3. Grupa - Općina Žminj 24/25.01.
        4. Grupa - Grad Poreč 23/24.01.
 
Svi prijavljeni polaznici telefonski će biti obavještani o pristupu nastavi, plaćanju i dodatno će se od njih zatražiti dodatne informacije bitne za upis. Svi koji se još nisu prijavili mogu prijavnicu preuzeti OVDJE