ioocOd 01.12.2014. g. Panel Instituta za poljoprivredu i turizam nalazi se na Listi panela za senzorsku analizu djevičanskog maslinovog ulja priznatih od IOC-a (International Olive Council, Međunarodno vijeće za masline). Međunarodno vijeće za masline je krovna institucija za masline i maslinovo ulje u svijetu te je ovo priznanje najveće postignuće koje panel može dobiti iz struke. Panel Instituta jedini je Panel za senzorsko ispitivanje maslinovog ulja u Hrvatskoj koji se nalazi na ovoj listi među 55 drugih laboratorija/panela iz zemalja članica IOC-a što to ga čini trenutačno najkompetentnijim panelom za senzorsko ocjenjivanje djevičanskih maslinovih ulja u Republici Hrvatskoj. Ovo vrijedno priznanje Institutu je dodjeljeno za period od 01.12.2014. - 30.11.2015.

 

 

 

IOC priznanje se dodjeljuje panelima koji su priznati od nadležne institucije u svojoj državi kao službeni laboratoriji i kao takvi prijavljeni IOC-u, te koji udovoljavaju sljedećim zahtjevima:

 

  1. Laboratorij/panel mora imati akreditaciju za metodu senzorske analize maslinovog ulja koju propisuje IOC;
  2. Laboratorij/panel mora u potpunosti udovoljavati karakteristikama laboratorija za senzorsko ispitivanje maslinovog ulja po pitanju instalacija, opreme, aktivnosti, osoblja, položaja, iskustva i aktivnosti voditelja panela, skupine osposobljenih i educiranih ocjenjivača te prosječnog broja degustacija/ocjenjivanja djevičanskog maslinovog ulja;
  3. Laboratorij/Panel treba uspješno proći evaluaciju u periodičkim ispitivanjima osposobljenosti koje organizira IOC u svrhu provjere osposobljenosti panela za senzorsko ocjenjivanje djevičanskog maslinovog ulja.

 

Panel Instituta ima akreditaciju za metodu senzorskog ocjenjivanja djevičanskih maslinovih ulja na osnovi čega je od 2012. godine ovlašten od strane Ministarstva Poljoprivrede kao profesionalni panel te kao službeni panel za potrebe službenih kontrola maslinovih ulja na hrvatskom tržištu. Voditeljica Panela Instituta je dr. sc. Karolina Brkić Bubola i među 17 ocjenjivača Panela njih 14 djelatnici su Instituta za poljoprivredu i turizam. Ocjenjivači Panela Instituta od 2008. g. kontinuirano se educiraju i usavršavaju u senzorskoj analizi djevičanskih maslinovih ulja i redovito sudjeluju u međulaboratorijskim usporedbama s drugim panelima na međunarodnoj razini. Panel Instituta godišnje provede senzorsko ocjenjivanje oko 400 uzoraka djevičanskog maslinovog ulja za potrebe održavanja izložbi/natjecanja u kvaliteti maslinovog ulja, kategorizacije proizvoda radi stavljanja maslinovog ulja na tržište, zatim za potrebe službenih kontrola maslinovih ulja na hrvatskom tržištu te znanstvenih istraživanja koja se provode u sklopu projekata Instituta.