LOGO MITOMEDNa Sveučilištu u Gironi (Španjolska) 15. i 16. 01. ove godine održan je 2. sastanak partnera na projektu „Models of Integrated TOurism in the MEDiterranean - MITOMED“. Sastanku su prisustvovali predstavnici Regije Toskana (Department of Tourism Promotion and Development), Italija, vodeći partneri, CNR-IBIMET (Italija), Sveučilišta u Gironi (Španjolska), ANETEL (Cipar) putem skype-a, NECSTouR-a te dr.sc. Danijela Poljuha i dr.sc. Kristina Brščić ispred Instituta za poljoprivredu i turizam.

U okviru dvodnevnog radnog sastanka prezentirane su aktivnosti koje su poduzete od posljednjeg susreta koji je u rujnu 2014. održan u Poreču. Prezentirani su podaci za 32 ekonomska, socio-kulturna i okolišna pokazatelja te SWOT i GAP analize koje se odnose na Maritivni i obalni turizam, kao i primjeri dobre prakse. Idući sastanak partnera održat će se od 18-20. ožujka na Cipru.

Girona sastanak