Ispis
Hitova: 3905

LOGO MITOMED U petak, 13. ožujka 2015. u sklopu projekta Models of Integrated TOurism in the MEDiterranean - MITOMED“ u Institutu za poljoprivredu i turizam održane su javne konzultacije s ciljem poticanja institucionalnog, tehničkog i društvenog dijaloga s lokalnim dionicima u turizmu. Opći cilj projekta MITOMED je promicanje integriranog modela upravljanja pomorskim i obalnim turizmom na Mediteranu, unaprjeđenjem kvalitete podataka, informacija, proizvoda i usluga te politika koje se odnose na sektor turizma, što se nastoji postići korištenjem sustava pokazatelja za održivi turizam. Očekivani rezultat projekta je izrada Akcijskog plana za pomorski i obalni turizam na Mediteranu na temelju zajedničke metodologije razvijene kroz projekt.

 

Cilj javnih konzultacija je dobiti povratne informacije dionika, vezano uz GAP analizu, koja će se koristiti za izradu Akcijskog plana za pomorski i obalni turizam na Mediteranu. U tu svrhu Institut je oformio bazu podataka lokalnih dionika i potencijalnih članova fokus grupe. U ovoj fazi projekta posebna pažnja je posvećena turističkim zajednicama te predstavnicima lokalne samouprave te turističkim tvrtkama.

Konzultacije je otvorila Kristina Brščić, lokalni koordinator projekta, koja je pozdravila sudionike i predstavila dosadašnje rezultate projekta MITOMED kroz kratak pregled odabranih indikatora,temeljem kojih će se moći donositi odluke vezane uz pomorski i obalni turizam te prikaz rezultata SWOT i GAP analize. Također, ukratko su predstavljeni rezultati istraživanja provedenog u okviru projekta tijekom kolovoza i rujna 2014. godine prema ETIS (The European Tourism Indicator System, TOOLKIT For Sustainable Destinations) upitniku za posjetitelje.

            U javnim konzultacijama projekta MITOMED sudjelovali su predstavnici Turističkih zajednica, Grada Poreča, Istarske županije te sva tri Zavoda Instituta. Sudionici su se složili s rezultatima provedene GAP analize, kroz diskusiju naglašavajući neke od važnih elemenata i aktualnih problema. Zaključeno je da su podaci dobiveni u sklopu ovog projekta iznimno korisni za izradu Akcijskog plana za pomorski i obalni turizam, ali i za razvoj Istre kao turističke destinacije. Štoviše, ovaj oblik javne rasprave pokazao se vrlo korisnim za uspostavu bolje komunikacije i suradnje lokalnih dionika. Stoga je dogovoreno da se ovakav oblik komunikacije i suradnje nastavi i u budućnosti, putem tematski koncipiranih bilateralnih i multilateralnih sastanaka i konzultacija sa širim krugom lokalnih dionika u sektoru turizma.

MItomed Public consultation 1  MItomed Public consultation 2