EUAWEU organizaciji Svjetskog udruženja za lozu i vino (OIV) te Europskog udruženja vinskih ekonomista (EuAWE) u Brnu, Republika Češka održan je XXII. Simpozij „Oenometrics“ na kojem je svoje istraživanje prezentirala dr.sc. Anita Silvana Ilak Peršurić.

 

 

Kongres je trajao tri dana (27-29.05.2015) tijekom kojih su eminentni stručnjaci iz Europe (Češka, Francuska, Hrvatska, Mađarska, Njemačka, Portugal, Turska) i prekomorskih zemalja (SAD) prezentirali radove vezane uz ekonomiku proizvodnje, distribucije i promocije vina.

 

Istraživanja našeg Instituta na temu vinskog turizma predstavila je dr.sc. Anita Silvana Ilak Peršurić radom „Visitors motivations for attending wine festivals – a case study of „Vinistra wine festival“ in Croatia”.

 

Za navedeni rad ispred EuAWE predsjednik organizacije dr.sc. Henri Serbat uručio je nagradu dr. Ilak za najbolju prezentaciju kongresa.

Anita konferencija