Ispis
Hitova: 4087

Logo MTI BijeliDana 12.06.2015. su u 11.00 sati u Hotelu Diamant u Poreču povodom završetka EFRR projekta „Putevima Malvazije istarske“ – MALVASIA TOURISTRA koji traje do zaključno 17.06.2015. godine, održani Okrugli stol s prezentacijom rezultata rada na projektu te nakon toga završna konferencija za novinstvo. Projekt je pod vodstvom dr.sc. Sanje Radeka i kolega s instituta za poljoprivredu i turizam proveden u suradnji pet partnera, Udruženja vinogradara i vinara Istre – Vinistra, Kmetijskog inštituta Slovenije, Fakulteta za Turistične študije – Turistica, Društva vinogradnikov slovenske Istre i Konzorcija Vin Istre.

 

Ukratko glavni ciljevi i rezultati projekta Putevima Malvazije istarske, bili su:

  1. integracija vina Malvazije istarske u zajednički prekogranični turistički proizvod, te promocija brenda Malvazije kao zajedničkog integralnog turističkog proizvoda sa ciljem doprinosa započetim strategijama promocije zajedničkog brenda Istre kao specifične prekogranične turističke destinacije;
  2. poboljšanje prepoznatljivosti Istre kroz zajednički razvoj tradicionalnih poljoprivrednih proizvoda, njihovu promociju i uključivanje u turističku ponudu;
  3. jačanje utjecaja turizma u manje frekventnim dijelovima prekograničnog područja;
  4. promocija prekogranične suradnje, te doprinos uspostavljanju i ujednačenom razvoju jedinstvenog prostora, kao i zajedničkom promicanju Istre na tržištu EU.

U okviru projekta učinjena je podrobna karakterizacija i evaluacija vina Malvazije s hrvatskog i slovenskog dijela Istre. Na projektu ukupno sudjeluju 54 renomirana vinara (34 hrvatska i 20 slovenskih proizvođača) s ukupno 78 uzoraka vina Malvazije istrske (51 od hrvatskih proizvođača, 27 od slovenskih), koja su fizikalno-kemijski i senzorno analizirana. Učinjena je detaljna analiza aromatskog i fenolnog profila vina iz koje su proizašla 4 glavna stila (tipa) vina Malvazije istarske koje danas možemo naći na tržištu: 1. svježe (mlado) vino Malvazije proizvedeno standardnom tehnologijom bijelih vina s 2 podstila: standardna tipična voćno – cvjetna aromatika i »sovinjonska« aromatika; 2. zrelo vino Malvazije s jasno izdiferencirana 3 podstila odležalih Malvazija s različitim aromatskim profilima: barrique aromatika (odležavanje u barrique bačvama), drvo aromatika (odležavanje u prirodnom nepaljenom drvu), inox/boca aromatika (bez utjecaja drva na aromatski profil vina). 3. tradicionalno vino Malvazije (danas često nazivano orange wine) s 2 podstila: barrique aromatika i drvo aromatika; i 4. desertno vino Malvazije proizvedeno prosušivanjem grožđa ove sorte. Ovi stilovi vina Malvazije su bili baza za kreiranje novoga prekograničnog turističkog proizvoda – turističkog paketa Putevima Malvazije istarske s 4 vinska itinerera:

  1.  Vinski itinerer: Lepršavo osvježenje (kušanje svježeg vina Malvazije)
  2. Vinski itinerer: Potpuni enogastronomski doživljaj (kušanje zrelog vina Malvazije)
  3. Vinski itinerer: Tradicija u novom ruhu (kušanje tradicionalno proizvedenog vina Malvazije)
  4. Vinski itinerer: Slatki vinski mozaik (kušanje desertnog vina Malvazije)

Izrađen je turistički paket Putevima Malvazije istarske s vinskim itinererima brošura, letci, te je na WEB STRANICI PROJEKTA u sklopu interaktivne karte Putevima Malvazije istarske koja predstavlja web aplikaciju s pretraživačem na koji način je zainteresiranim turistima, posjetiteljima, kupcima omogućeno pretraživanje ponude po određenim kriterijima (različiti stilovi vina Malvazije s podrobno opisanim značajkama aromatskog i fenolnog profila, prirodna, kulturna i povijesna baština). Web stranica projekta je izvedena na 5 jezika (hrvatskom, slovenskom, engleskom, talijanskom i njemačkom jeziku), kao i brošura s turističkim paketom i vinskim itinererima, dok je letak izveden na 3 jezika (hrvatskom, slovenskom i talijanskom). Snimljen je također na 5 jezika, promocijski film »Putevima Malvazije istarske«.

U okviru projekta u sklopu prijenosa znanja na ciljne skupine održane su 4 vinarske radionice; (2 u Portorožu na Festivalu Malvazija, 1 u Poreču na prošlogodišnjoj Vinistri, te 1 u Umagu u sklopu ATP Umag) na temu »Degustacija različitih stilova vina Malvazije istarske« i Sljubljivanje vina različitih stilova Malvazije istarske sa hranom. Također su održana 4 seminara: 2 u Poreču, 1u Portorožu, te 1u Kopru na teme »Malvazija istarska - autohtona sorta za održivi razvoj Istre«, odnosno »Putevima Malvazije Istarske – integralni turistički proizvod».

Rezultate projekta su također predstavljeni kroz sudjelovanja na 4 znanstvena skupa: 3rd International Conference UNITWIN UNESCO Chair “Culture, Tourism, Development”, Barcelona - 16-20 June 2014; International Geographical Union Regional Conference Krakow 2014.; Simpozij agronoma, Opatija, veljača 2015.; Malvazija – sa znanjem do potrošača, Portorož (u organizaciji Kmetijskog inštituta), ožujak 2015.; s ukupno 15 do sada proizašlih znanstvenih radova sa projekta Putevima Malvazije istarske.

Također, u okviru projekta su odrađena dva putovanja dobre prakse u Austriju (srpanj 2014.) i Italija (Toscana) ožujak 2015. gdje smo skupa s vinarima iz Hrvatske i Slovenske Istre imali priliku vidjeti zaista besprijekorno uređene primjere vinskog turizma u bliskom susjedstvu za koje se nadam da će zaista poslužiti kao primjeri dobre prakse, te zaživjeti i kod nas.

U okviru projekta izrađen je Stručno tehnički elaborat s detaljno utvrđenim smjernicama tehnologije proizvodnje pojedinog stila vina Malvazije istarske, u suradnji s 5 hrvatskih i 5 slovenskih vinara.

Također su analizirani uzorci grožđa, vina, tla i voda na ostatke pesticida i teških metala u sklopu praćenje eventualno štetnih utjecaja vinogradarsko-vinarske proizvodnje na okoliš, odnosno zdravlje. Veliko mi je zadovoljstvo reći da takvih štetnih utjecaja nismo utvrdili, ali smo utvrdili pozitivan učinak vina Malvazije istarske na ljudsko zdravlje, prije svega zbog sadržaja fenolnih spojeva, antioksidanata odgovornih za vezanje štetnih radikala koji uzrokuju propadanje stanica i pojavu više bolesti.

Na kraju, bitno je istaknuti, da je u okviru projekta Putevima Malvazije istarske stvorena strukovna podloga za razvoj nove prekogranične zaštićene oznake koja nudi nove mogućnosti za teritorijalni razvoj prekogranične destinacije Istra. Utvrdili smo stavove vinara (na uzorku od 34 hrvatska i 31 slovenska vinara) o tržišnom potencijalu budućeg zaštićenog proizvoda te o ulogama svih aktera u njenoj promociji i jačanju pozicije na tržištu.

Rezultati istraživanja pokazuju da Malvazija istarska ima izuzetan potencijal za stvaranje prekograničnog brenda i to zasnovanom na tipičnom terroiru, kvaliteti i povijesnom nasljeđu. U tu svrhu u okviru projekta je izrađena Strategija marketinga i promocije vina Malvazije istarske.

Okrugli stol MTI