diplomaDana 19. lipnja 2015. sada dr. sc. Danijela Janjanin, na Agronomskom je fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, obranila svoju doktorsku disertaciju naslova "Utjecaj folijarne gnojidbe dušikom na udio pojedinih dušičnih spojeva u moštu i vinu sorte Graševina (Vitis sp.) i time dodatno obogatila znanstveno istraživački tim našeg Instituta.