prezentacijaNa sjednici Turističkog vijeća TZO Vrsar održanoj 9. studenog 2015. godine prezentirani su rezultati projekta „Upravljanje manifestacijama turističke destinacije Vrsar“. Naručitelj projekta bila je Turistička zajednica općine Vrsar, a nositelj projekta Zavod za turizam Instituta za poljoprivredu i turizam iz Poreča, s voditeljicom dr.sc. Klarom Trošt Lesić.

 

 

Studijom upravljanja manifestacija turističke destinacije Vrsar želio se dobiti uvid u stanje ponude manifestacija koje se održavaju na području Vrsara, anketirati posjetitelje i sudionike manifestacija, turiste i lokalno stanovništvo o kvaliteti i zadovoljstvu ponudom postojećih manifestacija, i temeljem prikupljenih podataka oblikovati preporuke za poboljšanje kvalitete pojedinih manifestacija i prakse upravljanja manifestacijama koje se financiraju iz proračuna Turističke zajednice.

Projekt je trajao 9 mjeseci, od početka siječnja do kraja rujna 2015. godine, analizirano je 14 manifestacija, ukupno je prikupljeno 902 ispravno popunjene ankete i provedeno je 27 intervjua. U rad je uključena Ekspertna skupina čiji su članovi predstavnici ključnih dionika turističke destinacije Vrsar, i to predstavnici hotelskih poduzeća Maistra d.d. i Riviera Adria d.d., te predstavnici Udruge ugostitelja Vrsar i Udruge privatnih iznajmljivača Vrsar.

U rujnu 2015. godine održana je Panel rasprava na kojoj su prezentirani rezultati istraživanja i omogućeno je široj javnosti da se uključi u raspravu o ulozi manifestacija u turističkoj ponudi Vrsar.

TZ Vrsar