Ispis
Hitova: 5302
51 SAGROpatija2016Tradicionalno već dugi niz godina Agronomski fakultet sveučilišta u Zagrebu organizira možda najvažniji skup agronoma u ovom dijelu Europe. Tako je i ove godine od 15-18.02.2016. održan 51. hrvatski i 11. međunarodni simpozij agronoma, skup na kojem su sudjelovali sa svojim radovima i istraživanjima i znanstvenici našeg Instituta za poljoprivredu i turizam. U nastavku pročitajte više o navedenom događanju.
 

Objavljeni radovi i posteri

 

Milan OPLANIĆ, Ana TEŽAK DAMIJANIĆ, Ana ČEHIĆ
Internet kao izvor informacija o istarskim poljoprivrednim proizvodima u turizmu / Internet as a source of information about Istria agricultural products in the context of tourism
 
Igor LUKIĆ, Sanja RADEKA, Tomislav PLAVŠA
Usporedba vina od sorti Malvazija istarska i Chardonnay proizvedenih u Istri (Hrvatska) na osnovi HS-SPMEGC/
MS profiliranja hlapljivih spojeva arome / Comparison of commercial Malvazija istarska and Chardonnay wines produced in Istria (Croatia) based on HSSPME-
GC/MS volatile aroma compounds profiling
 
Smiljana GORETA BAN, Gabriela VULETIN SELAK, Dean BAN, Daniel I. LESKOVAR
Fiziološki učinak folijarne primjene apscizinske kiseline (ABA) na presadnice paprike / Physiological response of bell pepper seedlings to foliarly applied abscisic acid (ABA)
 
Anita Silvana ILAK PERŠURIĆ, Sanja RADEKA
Marketing atributi vina kao podloga razvoju vinskih cesta / Marketing attributes of wines as background for wine road development
 
Anita Silvana ILAK PERŠURIĆ
Sociodemografski i ekonomski profil posjetilaca vinskih podruma u Istri, motivi za posjetu i izvori informiranja / Sociodemographic and economic profiles of winery visitors in Istria, motives for visitation and sources of
informations