COST indeksirajZavršna konferencija COST FA1204 radnog naslova: Cijepljenje povrća za poboljšanje prinosa i kvalitete u uvjetima biotičkog i abiotičkog stresa (Vegetable Grafting to Improve Yield and Fruit Quality under Biotic and Abiotic Stress Conditions) u vremenu od 19. - 21. rujna 2016. U hotelu Park Plaza Histria, Verudela 17, Pula, Hrvatska. Ukratko o COST programu pročitajte u nastavku.

 

 

Projekt COST FA 1204 (2012. - 2016.) je europska mreža uglednih znanstvenika koji se bave problematikom cijepljenja povrća. Projekt (akcija) je podijeljen u četiri radne grupe:

  1. Genetski resursi i oplemenjivanje podloga (Genetic resources and rootstock breeding),
  2. Interakcija podloga-plemka i njihova kompatibilnost (Rootstock-scion interactions and graft compatibility),
  3. Rezistentnost na (a)biotički stres potaknuta cijepljenjem (Rootstock-mediated resistance to (a)biotic stresses),
  4. Poboljšanje kakvoće ploda potaknuto cijepljenjem (Rootstock-mediated improvement of fruit quality).

Projekt potiče predstavljanje i razmjenu naprednih spoznaja unutar interdisciplinarne mreže znanstvenika, s ciljem izvođenja zajedničkog zaključka o potencijalima tehnike cijepljenja za osiguranje prinosa i kakvoće povrća u uvjetima abiotičkog/biotičkog stresa. Glavni učinak Projekta je uspostavljena suradnja između znanstvenika, javnih znanstvenih ustanova i privatnog sektora (sjemenarske kuće, rasadnici povrća, udruge proizvođača), a kroz organizaciju sastanaka, konferencija, škola i radionica, prijavu zajedničkih projekata, objavu radova i slično.

Završna konferencija na projektu koja će se održati sljedeći tjedan u Puli u organizaciji Instituta za poljoprivredu i turizam u Poreču te suorganizaciji Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu, okupiti će vrhunske znanstvenike iz cijelog svijeta koji se bave ovom problematikom. Razmjenom najnovijih znanja i iskustava, te najnovijih rezultata istraživanja, ova konferencija će zasigurno omogućiti aktivno uključenim sudionicima (znanstvenici, sjemenari, rasadničari, proizvođači i distributeri opreme te povrćari) da implementiraju najnovija znanja iz područja cijepljenja povrća u svoje radne aktivnosti.