Ispis
Hitova: 2553
foto 1 mMOGU LI INVAZIVNE BILJKE BITI KORISNE? IMAJU LI BILJNI EKSTRAKTI POTENCIJAL KAO ALTERNATIVA ANTIBIOTICIMA I ANTIMIKOTICIMA? Mogu - pokazalo je to istraživanje znanstvenica našega Instituta, dr. sc. Barbare Sladonja i dr. sc. Danijele Poljuha provedeno u suradnji sa Sveučilištima u Zagrebu i Pretoriji (Južnoafrička Republika), Veleučilištem u Rijeci te Ustanovom za istraživanje materijala METRIS iz Pule.
 
 
U provedenom istraživanju određen je sastav fenola ekstrakata listova pajasena (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle), jedne od najinvazivnijih biljnih vrsta današnjice, te njihov antioksidacijski kapacitet i antimikrobna aktivnost. Pokazano je da neki ekstrakti imaju baktericidni učinak na bakteriju Escherichia coli na razini pozitivne kontrole, antibiotika gentamicina te također višu protugljivičnu aktivnost na gljivu Candida albicans od standardnog sistemskog antimikotika amphotericina B. Stoga autori smatraju da pajasen može poslužiti kao vrijedan izvor antimikrobnih tvari te da je pogodan za daljnje istraživanje i ima potencijal za farmaceutsku primjenu.
 
Više o navedenom istraživanju moći ćete uskoro pročitati u originalnom istraživačkom radu naslovljenom „Phenolic composition of leaf extracts of Ailanthus altissima (Simaroubaceae) with antibacterial and antifungal activity equivalent to standard antibiotics“ autora Danijele Poljuha, Barbarea Sladonja, Ivane Šola, Slavice Dudaš, Josipe Bilić, Gordane Rusak, Katlego E Motlhatlego i Jacobusa N Eloffa, prihvaćenom za objavljivanje u znanstvenom časopisu Natural Product Communications.

foto 2 m

foto 3 m