LOGO COLOUR CASTWATERKakav turizam želimo u kontekstu Održivog upravljanja vodom u turizmu na priobalnom području Sredozemlja ?
 
Rekordni turistički rezultati koji prate hrvatski turizam osim povećanja dolazaka i noćenja posjetitelja te viših prihoda, nose i izazove s kojima je važno nositi se prema načelima održivog razvoja i destinacijskog menadžmenta. Upravo s tog stajališta prezentacija projekta CASTWATER savršeno se uklopila u ovogodišnju prezentacijsku cjelinu programa „Dana hrvatskog turizma“ koji su bili održani 24. i 25. listopada 2018. na Hvaru.
 
U skladu s temom održivog upravljanja turizmu, odnosno važnosti komunalne infrastrukture u turizmu, dr.sc. Barbara Sladonja iz Instituta za poljoprivredu i turizam, predstavila je projekt Interreg Mediterranean 2014.- 2020. - CASTWATER.
 
Da podsjetimo, glavni cilj ovog međunarodnog projekta u kojem je Institut za poljoprivredu i turizam projektni partner za Hrvatsku, jest podupiranje održivog upravljanja vodom u sedam mediteranskih zemalja (Grčka, Italija, Cipar, Francuska, Španjolska, Malta i Hrvatska) i njihovim priobalnim područjima poboljšanjem nadzora i procjene performansi održivosti korištenja vode u turističkom sektoru.
 
Glavni naglasak projekta je stavljen na potrošnju vode u turističke svrhe. Iznimni značaj projekta ogleda se upravo u tome što se skreće pozornost, lokalne, nacionalne i europske javnosti, na okolišni aspekt turizma koji mora voditi računa o očuvanju održivosti svoje resursne baze, u konkretnom slučaju voda koje se koriste obavljanjem turističkih aktivnosti
 
U svojoj prezentaciji dr.sc. Barbara Sladonja naglasila je kako rast turističkog prometa koji se reflektira na konstantno povećanje turističke infrastrukture ne prati dovoljno važnost upravljanja vodom kao temeljnim prirodnim resursom na kojem počiva turistički proizvod. Ujedno je naglasila da prema dosada sakupljenim spoznajama u Republici hrvatskoj osobito kod dionika turističkog sektora nije značajnije razvijena svijest o potrebi održivog upravljanja vodama u turizmu.
 
DHT BS 2018 1 W1
DHT BS 2018 1 W2
DHT BS 2018 1 W4
DHT BS 2018 1 W3