LOGO COLOUR INHERITTreći sastanak partnera na projektu „Održive turističke strategije za očuvanje i valorizaciju prirodne baštine mediteranske obale i priobalja - INHERIT“, održao se u Splitu, 28. ožujka 2019. godine, u organizaciji Ministarstva turizma Republike Hrvatske.
 
Sastanci projekta obično su dvodnevni, ali svi partneri su 27. ožujka 2019. godine prisustvovali radionicama Towards Policy Recommendations on Sustainable Tourism: Shaping the Results of the MED Community – Workshops of the Med Sustainable Tourism Community, koje su se održavale od 27.-28. ožujka 2019. godine u Splitu.
 
 
Jednodnevnom sastanku prisustvovali su predstavnici partnera - vodeći partner Regija Peloponez (Grčka), Ministarstvo turizma Republike Hrvatske (Hrvatska), Regija Emilia Romagna (Italija), Regija Murcia - General Directorate of Natural Environment, Tourism, Culture and Environmental Council (Španjolska), Regija Puglia - Department of Tourism, Economy of Culture, Territory (Italija), Departmental Council of Herault (Francuska), Public agency for promotion of entrepreneurship and developing projects of Municipality of Izola (Slovenija), Malta Regional Development and Dialogue Foundation (Malta), University of Patras (GR), International Association for Mediterranean Forests (Francuska), Seneca Foundation - Science and Technology Agency for the Region Murcia (Španjolska), Park Dinarides - Network of Protected Areas (Crna Gora), Association for Preservation of the Heritage of Mertola (Portugal).
 
 
Sastanku su prisustvovali predstavnici Instituta za poljoprivredu i turizam, mr.sc. Ninoslav Luk i Marija Pičuljan, mag.oec. Dnevni red sastanaka uključivao je pregled aktivnosti u sklopu dosada odrađenih aktivnosti, način provedbe, financijsko izvješćivanje te opis radnih paketa i aktivnosti predviđenih za naredno razdoblje. Poseban je naglasak bio na razmatranju izrade smjernica za testiranje INHERITURA područja. Projekt će identificirati mjesta prirodne baštine (INHERITURA područja) koja su ugrožena intenzivnim razvojem turizma te implementirati „bottom-up“ mjere zaštite, usmjerene na ublažavanje sezonalnosti i prekapacitiranosti takvih područja, što će značajno doprinijeti održivom razvoju turizma.
 
 
INH III ST
Skupna INHERIT III