Dana, 23. travnja 2019. godine, na FITIKS-u u Puli dr. sc. Kristina Brščić, dr. sc. Danijela Poljuha, Tina Šugar i Katarina Lovrečić predstavile su projekt MITOMED+ i alate kreirane u okviru projekta. Uvodno predavanje o projektu održala je dr. sc. Brščić te predstavila izabrane socio-ekonomske i kulturne pokazatelje koji se prate na otvorenoj online platformi. Dr. sc. Poljuha studentima je prezentirala okolišne pokazatelje koje je moguće pratiti na online platformi te posebno istaknula važnost praćenja utjecaja turističke aktivnosti na okoliš.

Lovrečić je demonstrirala mogućnosti online platforme te prednosti praćenja i usporedbe različitih pokazatelja održivog turizma. Šugar je predstavila model „Zelena plaža” te 12 plaža na Mediteranu koje su testirane prema modelu „Zelena plaža“. Predavanja su održana na poziv dekanice izv. prof. dr. sc. Tee Golja, u okviru kolegija Održivi razvoj turističkih destinacija. Studenti su pozvani da se priključe terenskom istraživanju koje će se i ove godine provoditi na plažama Karpinjan u Novigradu, Gradsko kupalište u Poreču i Girandella u Rapcu, koje su prošle godine uređene prema modelu „Zelena plaža“.