Od 1. studenog 2019. Institut za poljoprivredu i turizam započeo je s realizacijom još jednog Europskog projekta. Projekt „Winter Islands Network for all year round Tourism ExpeRience in the MEDiterranean - WINTER MED“ odobren je u okviru programa Interreg MED. U projektu sudjeluje ukupno 10 partnera iz šest zemalja. Vodeći partner je ANCI Association of Tuscan Municipalities (Italija), dok su ostali projektni partneri:EFXINI POLI (Grčka), READ S.A. (Grčka), Institut za poljoprivredu i turizam - IPTPO (Hrvatska), ANETEL (Cipar), DUNEA (Hrvatska), Confesercenti Toscana (Italija), Corsican Tourist Agency (Fransucka), CRPM (Francuska),  Mallorca Chamber of Commerce (Španjolska).

Ukupni budžet projekta WINTER MED iznosi 2.617.300 €, dok Institut ima budžet od 230.000 eura, od čega je 85 % sredstava sufinancirano iz ERDF. Ukupno trajanje projekta je 32 mjeseca,  odnosno, do 30. lipnja 2022.  Pridruženi partneri u projektu su: Regija Toskana (Italija), Hrvatska turistička zajednica (Hrvatska), Periferija Južni Egej (Grčka), Periferija Tesalija (Grčka) i NECSTouR (Belgija).

Zadatak projekta je odgovoriti na glavne izazove koji se odnose na održivost pomorskog i obalnog (M&C) turizma, a to su smanjenje izuzetno visoke sezonalnosti turističke potražnje na otočkim destinacijama, što uzrokuje pojačani pritisak na prirodnu i kulturnu baštinu, te time uzrokovano lošija kvaliteta života i niska kvaliteta turističkih poslova.

U realizaciji projekta koristit će se najbolje prakse i rezultati tekućih projekata (INTERREG MED, Italija-Francuska, H2020) za izgradnju zajedničke transnacionalne strategije za MED otoke kao jedinstveno cjelogodišnje odredište, s naglasnom na zimsku sezonu.

Ova će se strategija graditi na zajedničkim osnovama mediteranskih otoka kako bi se razvila raznolika ponuda te visokokvalitetni turistički proizvodi koji će uvažavati okolišne, sociokulturne i ekonomske aspekte razvoja turizma, osiguravajući tako njegovu dugoročnu održivost. Partneri u projektu kreirat će mrežu MED otoka kako bi se osigurala suradnja i zajedničko planiranje među svim relevantnim dionicima te olakšala integracija strategije u regionalne i nacionalne politike. U fazi kapitalizacije ova mreža će se proširiti i na ostale regije s ciljem implementacije rezultata projekta izvan regija partnera.

Projektne aktivnosti su planirane na način da se iskoriste glavne lekcije iz prošlih i tekućih projekata usredotočenih na održivi M&C turizam. Rezultati uspješnih projekata INTERREG MED programa (MITOMED+, MedCycleTour, AlterEco), Interreg Europe (Brandtour), Italija - Francuska Marittime (Smart Destination, Intense), H2020 (Civitas Destinations) bit će integrirani u nacrt strategije WINTER MED za razvoj turizma izvan glavnih sezona.  

Zadatak Instituta je transfer znanja za područje Istarske županije i Primorsko goranske županije te evaluacija aktivnosti projekta. Prvi sastanak projektnih partnera održat će se 4.  prosinaca 2019. u Livornu (Toskana). 

Od 2014. godine ovo je ukupno peti projekt koji Institut realizira u okviru MED i Interreg MED programa i teme održivog turizma, to su: MITOMED (2014 - 2015), CASTWATER (2016 - 2019), MITOMED+ (2017 - 2020), INHERIT (2018 - 2022) i WINTER MED (2019 - 2022).