Utjecaj Malvazije i Terana na psihofizičko zdravlje ljudi - Članak u Glas Istre.