U okviru projekta WINTER MED tijekom lipnja i srpnja održano je 11 webinara s ciljem predstavljanja dobrih praksi upravljanja razvojem održivog i odgovornog turizma u destinacijama na Mediteranu.

Jedan od zadnjih webinara koji će se održati je “Cross-border digital infrastructure for tourism data”.Online webinar održat će se 16. listopada 2020. godine u 10:00sati. 

Na webinaru će biti predstavljen digitalni sustav koji je uspostavljen putem projekta Smart Destination. Izgradnja digitalnog sustava prekogranične turističke ponude u okviru ovog projekta jedan je od prvih primjera ovog tipa u Europskoj uniji. Cilj webinara je prikazati zainteresiranim dionicima kako oni mogu primijeniti kreirani alat u svojim odredištima. Komplet za razvoj softvera (SDK) omogućava javnim bazama podataka razmjenu podataka u stvarnom vremenu i daje pristup svim povezanim bazama podataka za vanjske aplikacije (web, stolne ili mobilne), u ovom slučaju turističke informacije regija koji su partneri u projektu. Primjena predstavljenih alata omogućuje integriranje lokalnih sustava ponude u veći, a time i atraktivniji turistički sustav.

Za sudjelovanje na ovom webinaru potrebno je prethodno se prijaviti na sljedećem linku: Rezerviraj svoje mjesto ovdje!Rok za prijavu na webinar je 15. listopada 2020. godine do 10:00 sati.

Predviđeno trajanje webinara je jedan sat, a službeni jezik webinara je engleski.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Institutu za poljoprivredu i turizam, koji je partner projekta WINTER MED, na sljedeće e-mail adrese: kristina@iptpo.hr(dr. sc. Kristina Brščić, lokalna koordinatorica projekta) ili katarina@iptpo.hr(Katarina Lovrečić).