Logo iptpoPo javnom natječaju, koji je objavljen 09.11.2020. godine u „Narodnim novinama" broj 123/20, u Glasu Istre, na službenoj internetskoj stranici Instituta (www.iptpo.hr), na oglasnoj ploči Instituta i putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na radno mjesto poslijedoktorand na projektu "Bilinogojstvom do sekundarnih biljnih metabolita: primjena mineralnih hraniva i elicitora za povećanje koncentracije fenola u listu masline"; UIP-2017-05-8464 PhytoFarmOL, ODLUKOM znanstvenog vijeća Instituta, primljena je Nikolina VIdović