Ispis
Hitova: 1012

HRZZ LogoNovi projekt Instituta za poljoprivredu i turizam „PRirodA kao SAVEZnik: Strane biljne invazivne vrste kao izvor farmaceutika – NATURALLY“, financiran od strane Hrvatske zaklade za znanost (IP-2020-02-6899) službeno je započeo 29. siječnja 2021. godine.  

Osnovno pitanje na koje želimo odgovoriti u ovom projektu je: Mogu li invazivne biljne vrste biti korisne?

Poznato je naime da invazivne vrste predstavljaju drugu po veličini globalnu prijetnju bioraznolikosti. Introducirane vrste mogu postati invazivne i potisnuti autohtone vrste, utjecati na procese i funkcioniranje ekosustava, ometati pružanje usluga ekosustava te uzrokovati značajne ekonomske gubitke. Međutim, i domaće i unesene vrste imaju značajnu društvenu, gospodarsku, krajobraznu i ekološku vrijednost i pružaju niz usluga ekosustava. Ekstrakti mnogih biljnih vrsta sadrže značajne bioaktivne spojeve, stoga bi uporaba odgovarajućih biljnih ekstrakata mogla dovesti do razvoja novih, jeftinih i ekološki prihvatljivih farmaceutskih proizvoda baziranih na lokalnim prirodnim izvorima. Potencijal invazivnih biljnih vrsta je osim njihove moguće uporabe kao izvora farmaceutski aktivnih spojeva i u njihovoj dostupnosti u velikim količinama.

Glavni cilj ovog projekta je istražiti fitofarmaceutski potencijal prirodnih ekstrakata četiri strane invazivne biljne vrste (SIB vrste) u Istri (bagrem (Robinia pseudoacacia), čičoka (Helianthus tuberosus), pajasen (Ailanthus altissima) i kanadska zlatošipka (Solidago canadensis)), kao osnovu za nove moguće usluge ekosustava. To se planira postići ostvarivanjem sljedećih specifičnih ciljeva: kemijsko profiliranje ekstrakata SIB vrsta tekućinskom kromatografijom – spektrometrijom mase (LC-MS); određivanje antioksidacijskih, antimikrobnih, antiproliferativnih, genotoksičnih i citotoksičnih svojstava ekstrakata SIB vrsta i izoliranih specifičnih frakcija funkcionalnim testovima; procjena potencijala SIB vrsta za primjenu u fitofarmaciji; te prijedlog modela za iskorištavanje novih (medicinskih) usluga ekosustava koje pružaju SIB vrste na pilot području Istre (Hrvatska).

Ovo će istraživanje biti prvo istraživanje potencijala SIB vrsta za primjenu u fitofarmaciji na ovom teritoriju. Projektom želimo će stvoriti nova znanja vezana za biofarmaceutski potencijal SIB vrsta, što može pridonijeti razvoju hrvatskog bioekonomskog sektora, kao i globalnom zdravlju i kvaliteti života. Uz to, kroz realizaciju projekta uspostavit će se nove suradnje između nacionalnih i međunarodnih istraživačkih timova s pet sveučilišta i dva istraživačka instituta, a razvit će se i prepoznatljiva istraživačka skupina koja se bavi međunarodno i nacionalno značajnim pitanjima vezanim uz biofarmaceutski potencijal za unaprjeđenje zdravlja i kvalitete života.

Projekt povezuje suradnike iz Hrvatske, Slovenije i Južnoafričke Republike, s Farmaceutsko-biokemijskog i Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Veleučilišta u Rijeci, Centra za istraživanje materijala METRIS, Sveučilišta u Pretoriji (JAR) te Instituta za poljoprivredu i turizam, uz niz vanjskih suradnika iz hrvatskih i inozemnih institucija. Budžet projekta je 1.260.000,00 kn, a njegova će realizacija trajati do siječnja 2025. godine.

Internet stranica projekta je u fazi izrade, a za sve dodatne informacije možete se obratiti voditeljici projekta, dr. sc. Danijeli Poljuha (danijela@iptpo.hr).

Naturality LOGO Pocetna