Ispis
Hitova: 994

HRZZ LogoU utorak, 23. veljače 2021. održan je virtualni uvodni sastanak suradnika na projektu „PRirodA kao SAVEZnik: Strane biljne invazivne vrste kao izvor farmaceutika – NATURALLY“. Projekt je financiran od Hrvatske zaklade za znanost i njegova je realizacija započela u veljači ove godine.

 

Glavni cilj ovog projekta je istražiti fitofarmaceutski potencijal prirodnih ekstrakata četiri strane invazivne biljne vrste u Istri, kao osnovu za nove moguće usluge ekosustava. Ekstrakti mnogih biljnih vrsta, pa tako i onih invazivnih sadrže značajne bioaktivne spojeve. Stoga bi njihova uporaba mogla dovesti do razvoja novih, jeftinih i ekološki prihvatljivih farmaceutskih proizvoda baziranih na lokalnim prirodnim izvorima. Potencijal invazivnih biljnih vrsta je osim njihove moguće uporabe kao izvora farmaceutski aktivnih spojeva i u njihovoj dostupnosti u velikim količinama.

Sastanku su prisustvovali suradnici s Farmaceutsko-biokemijskog i Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Veleučilišta u Rijeci, Centra za istraživanje materijala METRIS, Sveučilišta u Pretoriji (JAR) te Instituta za poljoprivredu i turizam.  

Cilj sastanka je bio međusobno upoznavanje i povezivanje suradnika, predstavljanje projekta te dogovor oko daljnjih koraka i faza realizacije projekta koji će trajati do siječnja 2025. godine. 

Voditeljica projekta, dr. sc. Danijela Poljuha iz Instituta za poljoprivredu i turizam na početku je kratko prezentirala strukturu projektnog tima u koji je uključeno 9 institucija iz tri države – Hrvatske, Slovenije i Južnoafričke Republike. Nakon toga, svi su se suradnici kratko predstavili te je uslijedila prezentacija projekta. Tijekom sastanka istaknuti su osnovni ciljevi i važni elementi projekta te je dogovoren način komunikacije i organizacije rada. 

Sljedeći sastanak suradnika planiran je za rujan 2021. godine.

Naturality Virtual meeting 1