Znak InstitutaPo javnom natječaju, koji je objavljen 17.02.2021. godine u „Narodnim novinama" broj 16/2021, u Glasu Istre, na službenoj internetskoj stranici Instituta (www.iptpo.hr), na oglasnoj ploči Instituta i putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na radno mjesto viši tehničar na projektu „KK.05.1.1.02.0030 - WildBioAdapt - Divlje biljne vrste u funkciji prilagodbe poljoprivrede i turizma klimatskim promjenama“, ODLUKOM ravnatelja Instituta primljen je Matej Fabris bacc.ing.agr.

Svi prijavljeni kandidati imaju pravo prigovora čelniku Instituta u roku od osam dana od objave ove obavijesti.