logoDana 12. i 13. svibnja 2022. u Kotoru je održan završni događaj projekta ConsumeLess Plus - A model 4 resilient destinations toward tourism recovery: Less is more. Kroz dva dana događanja održana je završna konferencija i treći sastanak partnera na projektu.

Na završnom događaju sudjelovali su vodeći partneri na projektu Energy and Water Agency iz Malte, te ostali projektni partneri: Ambiente Italia Srl - AI (Italija),  Larnaca-Famagusta District Development Agency – ANETEL (Cipar), Chamber of Commerce and Industry Nice Côte d’Azu – CCI Nice (Francuska), Institut za poljoprivredu i turizam - IPTPO (Hrvatska), partneri domaćini iz Grada Kotora (Crna Gora) te predstavnik pridruženog partnera na projektu Upravni odjel za turizam Istarske županije (Hrvatska).

Prvog dana događanja partneri na projektu prezentirali su dosadašnje aktivnosti koje su proveli u okviru projekta. Predstavnica Instituta, dr. sc. Kristina Brščić predstavila je realizirane aktivnosti te aktivnosti koje će se provesti do kraja projekta. Do sada potpisan je Memorandum o razumijevanju i oformljen Lokalni odbor, napisan je Akcijski plan, provedene su radionice u destinacijama potpisnika Memoranduma, objavljen je Javni poziv za dobivanje ConsumelessMed oznake te je izvršena evaluacija prijavljenih objekata. Tim za evaluaciju odobrio je 18 objekata, a planirano je u dodjelu oznake uključiti sveukupno 23 objekta. U okviru dosadašnjih aktivnosti izrađeno je i šest videa koji predstavljaju destinaciju Istru. Izrađena su videa za Novigrad, Poreč, Rovinj, Pulu, Labin te Središnju Istru, a uskoro će biti dostupni i na ConsumelessMed platformi. Osim navedenog, projekt ConsumeLess Plus predstavljen je na brojnim događanjima poput sajma „Promohotel“ u Poreču, „Wine EnoGastro VIP Eventa“ u Novigradu, u Pazinu na edukaciji za iznajmljivače te u Cavtatu na „5. međunarodnom kongresu u ruralnom turizmu“.

Također, na završnoj konferenciji u okviru okruglog stola diskutiralo se o budućim aktivnostima i kapitalizaciji Consume-less modela.

U okviru drugog dana događanja održan je treći sastanak partnera na projektu. Partneri su predstavili realizirane aktivnosti u skladu s vremenskim planom te su vodeći partneri prezentirali administrativna pitanja vezana za troškove, obaveze partnera u sklopu objava na društvenim mrežama, rokove za dostavu priča dobre prakse te o rokovima za dostavu informacija o objektima koji su uključeni u ConsumelessMed oznaku.

Osim završne konferencije u Kotoru, od ostalih aktivnosti na projektu, dana 9. svibnja 2022.  održan je sastanak članova Lokalnog Consume-less odbora. Na sastanku su predstavnici destinacija odobrili videa za svaku od destinacija, a uskoro će video za svaku destinaciju biti dostupan na ConsumelessMed platformi.

280361964 406821747747909 309355820126437914 n

280642402 398769115459786 8999696842277033247 n