MINISTARSTVA, JAVNE I DRŽAVNE INSTITUCIJE

Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta RH

Agencija za znanost i visoko obrazovanje

Hrvatska zaklada za znanost

Ministarstvo poljoprivrede

Ministarstvo turizma RH

Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

Centar za transfer tehnologije

Hrvatska akreditacijska agencija

Hrvatski zavod za norme

Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Prehrambeno biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci

Institut za Turizam Zagreb

Turistička zajednica Istarske županije

Istarska županija

HTZ - Hrvatska turistička zajednica

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša

Ekonomski fakultet Osijek

Poljoprivredni Institut Osijek

BAZE ZNANSTVENIH RADOVA I ČASOPISA

Web of Knowledge

Science Direct

Hrčak

IZDAVAČI I ČASOPISI

BIOTEHNIČKE ZNANOSTI

Springer

INTECH

WILEY

Agriculturae Conceptus Scientificus (ACS)

Journal of Central European Agriculture (JCEA)

Scientian Horticulturae

Food Chemistry

American Journal of Enology and Viticulture

Australian Journal of Grape and Wine Research

Journal International des Sciences de la Vigne et du Vin

VITIS - Journal of Grapevine Research

South Africa Journal of Enology & Viticulture

International Journal of Wine Research

Food Technology and Biotechnology

European Journal of Lipid Science and Technology

 DRUŠTVENE ZNANOSTI - TURIZAM

Tourism Management

 Annals of Tourism Research

Journal of Travel & Tourism Marketing

Journal of Travel Research

Journal of Hospitality Marketing & Management

Tourist Studies

International Journal of Hospitality Management

Journal of Business Research

Journal of Consumer Behaviour

Tourism Economics

Acta Turistica

Ekonomska Istraživanja

Even Management  

Journal of Human Resources in Hospitality & Tourism

The International Journal of Human Resource Management 

Human Resource Management Journal 

 INFORMATIČKA PODRŠKA I BAZA PODATAKA ZNANSTVENIKA

Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet

Sveučilišni računski centar - SRCE

Hrvatska znanstvena bibliografija

PORTALI I FONDOVI ZA PRIJAVU EU I OSTALIH APLIKATIVNIH PROJEKATA

IPA SI - HR 2007 -2013

CORDIS - FP7

Research and Inovation - FP7

EUROPAGES

Research and Inovation - Participant portal

European Science Foundation

EU Comision Environmental Assessment

Enterprise Europe Network

Inteligent Energy Europe

UKF

IPARD MP RH

DRŽAVNE, REGIONALNE I MEĐUNARODNE AGENCIJE I ORGANIZACIJE

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

FAO - Food and Agriculture Organization

ISO International organization for standardization

Agencija za poljoprivredno zemljište RH

Hrvatski centar za poljoprivredu hranu i selo

International Olive Council (IOC)

International Society for Horticultural Science (ISHS)

Agencija za plaćanje u poljoprivredi

Agencija za ruralni razvoj Istre - AZRRI

Istarska razvojna agencija - IDA

Istarska razvojna turistička agencija - IRTA

Istarska regionalna energetska agencija - IRENA

Hrvatska gospodarska komora

ZAKONI, PRAVILNICI I PROPISI

Narodne novine

RIJEČNICI

Ekonomski rječnik

Rječnik - Dictionary