Ispis
Hitova: 348

euawe 2U sklopu HRZZ projekta “Utjecaj različitih vinifikacijskih tehnologija na kvalitativna svojstva vina od autohtonih hrvatskih sorti: uloga vina u ljudskoj prehrani”- VINUM SANUM, dr.sc. Anita Silvana Ilak Peršurić sudjelovala je na međunarodnom znanstvenom kongresu u organizaciji Europskog udruženja vinskih ekonomista – EuAWE. Kongres je  održan na Fakultetu UTAD, Universidade Tras-Os-Montes e Alto Douro, u Villi Real, Portugal od 18. do 21. svibnja 2022. godine.

 

U sklopu grupe “Perceptions” dana 20. svibnja prezentiran je rad naslova “Perceptions of positive effects of Malvazija istarska moderate wine consumption on human health and psychological functioning - A preliminary study”, autorica Anite Silvane Ilak Peršurić, Sare Rossi, Ene Bestulić i Sanje Radeka.

Detaljnije na web stranici VINUM SANUM

euawe 2