saaSara Rossi, doktorandica na projektu Vinum Sanum, u suradnji s kolegama s Instituta za poljoprivredu i turizam Poreč, Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, objavila je rad u uglednom znanstvenom časopisu ''LWT - Food Science and Technology'' (Q1; IF: 4.952).

Rad je dostupan na poveznici: sciencedirect

logo
 
 
 
 
 
 
 
 

ConsumeLess Plus - A model 4 resilient destinations toward tourism recovery: Less is more

Naziv projekta: A model 4 resilient destinations toward tourism recovery: Less is more

AKRONIM: ConsumeLess Plus

Operation number: 7998
Contract NO:
1613980644
Trajanje projekta: 
13 mjeseci,  01. 06. 2021. – 30. 06. 2022.
Vodeći partner na projektu: 
Energy and Water Agency – EWA (Malta)

Voditeljica projekta u Institutu: dr. sc. Kristina Brščić

Program: INTERREG MEDITERAN (MED)

 

O PROJEKTU:

Tip projekta: Multi-modularni projekt koji uključuje prijenos znanja i kapitalizaciju

Prioritetna os 3.: Zaštita i promicanje mediteranskih prirodnih i kulturnih resursa

Specifičan cilj 3.1.: Poboljšanje razvoja održivog i odgovornog obalnog i pomorskog turizma u MED području

Ukupni budžet projekta: 399.975 eura od toga je 291.720 eura finacirano iz EFRR fonda 85 %

Budžet IPTPO-a: 58.000 eura od toga je 49.300 eura finacirano iz EFRR fonda (85 %)

 

Kratak opis projekta:

ConsumeLess Plus prenosi model koji je testiran tijekom tri godine trajanja ConsumeLess projekta u pet Mediteranskih zemalja (Malta, Italija, Grčka, Albanija i Španjolska).  ConsumeLess model povećava atraktivnost i konkurentnost odredišta poticanjem očuvanja resursa područja. Naime, očuvanje ekosustava, minimiziranje upotrebe resursa (npr. energije i vode), smanjenje količine nastalog otpada, minimiziranje emisija štetnih plinova i zagađenja osigurava dobrobit lokalnog stanovništva i posjetitelja te pritom doprinosi oporavku turizma nakon pandemije COVID-19. Dosad je u ConsumeLess model uključeno otprilike oko 30 destinacija i 300 sudionika i objekata. U okviru modela kreirane su smjernice, priručnici,  protokoli, vodiči, promotivni proizvodi, oznake i komunikacijski materijali. Projektom ConsumeLess Plus planira se implementirati već postojeći model u četiri nove mediteranske regije iz Hrvatske, Crne Gore, Francuske i Cipra uključujući pritom inovativnu marketinšku kampanju razvijenu unutar ConsumeLess projekta. Cilj je pomoći mediteranskim regijama u obnovi odredišta, potičući mala i srednja poduzeća na primjenu zajedničkih načela održivosti. Naime, održivost treba biti vodeće načelo prema oporavku turizma s ciljem promicanja sigurnih odredišta, pritom unapređujući lokalnu proizvodnju i održivi razvoj. Zadatak projekta je prikazati odredište kao ConsumeLess destinaciju koje tako postaje dio mediteranske zajednice koja valorizira prirodne resurse i kulturnu baštinu i koje se usredotočuje na lokalno gospodarstvo i zajednicu.

Ostali projektni partneri:

 • Ambiente Italia Srl - AI (Italija)
 • Larnaca-Famagusta District Development Agency – ANETEL (Cipar)
 • Institut za poljoprivredu i turizam - IPTPO (Hrvatska)
 • Grad Kotor (Crna Gora)
 • Chamber of Commerce and Industry Nice Côte d’Azu – CCI Nice (Francuska)

Pridruženi partneri:

 • Upravni odjel za turizam Istarske županije (Hrvatska)
 • Larnaka Tourism Board (Cipar)
 • Turistička organizacija općine Kotor (Crna Gora)
 • Regional Federation of Tourist Offices Provence-Alpes-Cote-d'Azur (Francuska)
 • Malta Tourism Authority (Malta)

Suradnice na projektu u Institutu:

 • Tina Šugar Korda, mag. ing. agr.
 • Katarina Lovrečić, mag. oec.
 • Joelle Živolić, univ. spec. oec. 
 • Rosela Kružić, mag. turism. cult.

Osobe zadužene za administraciju i računovodstvene poslove:

 • Oriana Legović
 • Karmen Antolović
 • Suzana Gržević Baćac

Društvene mreže

Saznajte više o ConsumelessMed oznaci

Kriteriji oznake ConsumelessMed

NOVOSTI O PROJEKTU:

 

Erozija

Gljive

Masline

Masline-Buhać

Ptice

Vinarski podrum

Vinograd

 

 

 

 

Winter Islands Network for all year round Tourism ExpeRience in the MEDiterranean - WINTER MED

 

 

 

Naziv projekta: Winter Islands Network for all year round Tourism ExpeRience in the MEDiterranean

AKRONIM: WINTER MED

Operation number: 5241
Contract NO: 5MED18_3.1_M23_011
Trajanje projekta:
32 mjeseca,  01. 11. 2019. – 30. 06. 2022.
Vodeći partner na projektu:  ANCI Association of Tuscan Municipalities (Italija)

Voditeljica projekta u Institutu: dr. sc. Kristina Brščić

Program: INTERREG MEDITERAN (MED)

O PROJEKTU:

Tip projekta: Multi-modularni projekt koji kombinira „testiranje” i „kapitalizaciju”

Prioritetna os 3.: Zaštita i promicanje mediteranskih prirodnih i kulturnih resursa

Specifičan cilj 3.1.: Poboljšanje razvoja održivog i odgovornog obalnog i pomorskog turizma u MED području (Održivi obalni i pomorski turizam)

Ukupni budžet projekta: 2.617.300 eura od toga je 2.224.705 € iz ERDF fonda (85 %)

Budžet IPTPO-a:230.000 eura od toga je 195.500 € iz ERDF fonda (85 %)

 

Kratak opis projekta:

WINTER MED promovira prijelaz s trenutne prekomjerne uporabe otočkih turističkih odredišta tijekom ljeta na alternativno, održivo i cjelogodišnje korištenje teritorija kreiranjem transnacionalne strategije i alata za poboljšanje i nadogradnju jednog od ključnih sektora mediteranskog područja. U realizaciji projekta koristit će se najbolje prakse i rezultati tekućih projekata (INTERREG MED, Italija-Francuska, H2020) za izgradnju zajedničke transnacionalne strategije za MED otoke kao jedinstveno cjelogodišnje odredište, s naglasnom na zimsku sezonu. Ova će se strategija graditi na zajedničkim osnovama mediteranskih otoka kako bi se razvila raznolika ponuda te visokokvalitetni turistički proizvodi koji će uvažavati okolišne, sociokulturne i ekonomske aspekte razvoja turizma, osiguravajući tako njegovu dugoročnu održivost. Zadatak projekta je odgovoriti na glavne izazove koji se odnose na održivost pomorskog i obalnog (M&C) turizma, a to su smanjenje izuzetno visoke sezonalnosti turističke potražnje na otočkim destinacijama, što uzrokuje pojačani pritisak na prirodnu i kulturnu baštinu, te time uzrokovano lošija kvaliteta života i niska kvaliteta turističkih poslova. Partneri u projektu kreirat će mrežu MED otoka kako bi se osigurala suradnja i zajedničko planiranje među svim relevantnim dionicima te olakšala integracija strategije u regionalne i nacionalne politike. U fazi kapitalizacije ova mreža će se proširiti i na ostale regije s ciljem implementacije rezultata projekta izvan regija partnera.

Ostali projektni partneri:

 

            1.     EGTC EFXINI POLI - EFXINI POLI (Grčka)

2.     Development Agency of South Aegean Region – Energeiaki S.A. - READ S.A. (Grčka)

3.     Institut za poljoprivredu i turizam - IPTPO (Hrvatska)

4.     Larnaca-Famagusta District Development Agency ANETEL (Cipar)

5.     Dubrovnik Neretva Regional Development Agency - DUNEA (Hrvatska)

6.     Confesercenti Toscana (Italija)

7.     Corsican Tourist Agency - ATC (Fransucka)

8.     Conference of peripheral maritime regions of Europe - CRPM (Francuska)

9.     Chamber of commerce industry,  services and navigation Mallorca - Mallorca Chamber of Commerce (Španjolska).

10.   Agency for Tourism of the Balearic Islands (Španjolska)

Pridruženi partneri:

 • Regija Toskana (Italija)
 • Hrvatska turistička zajednica (Hrvatska)
 • Periferija Južni Egej (Grčka)
 • Periferija Tesalija (Grčka)
 • NECSTouR (Belgija).

Suradnici na projektu u Institutu:

 • dr. sc. Danijela Poljuha 
 • Tina Šugar Korda mag. ing. agr.
 • Katarina Lovrečić, mag. oec. 
 • Joelle Živolić, univ. spec. oec. 
 • dr. sc. Smiljana Goreta Ban
 • dr. sc. Zdravko Šergo

Osobe zadužene za administraciju i računovodstvene poslove:

 • Oriana Legović
 • Suzana Gržević-Baćac

NOVOSTI O PROJEKTU

 LOGO COLOUR MITOMED
 
Naziv projekta: Models of Integrated Tourism in the MEDiterranean Plus
AKRONIM: MITOMED+
Operation number: ERDF-MED-2014TC16M4TN001
Contract NO: 1MED15-3.1-M23-295
Trajanje projekta: 36 MJESECI
Vremenski period: 01.2.2017. – 31.1.2020.
Glavni partner na projektu: Vodeći partner je Region of Tuscany (Italia)
Voditeljica projekta u Institutu: dr.sc. Kristina Brščić
Program:
O PROJEKTU

Tip projekta: Multi-modularni projekt koji kombinira „testiranje” i „kapitalizaciju”

Prioritetna os 3. Zaštita i promicanje mediteranskih prirodnih i kulturnih resursa

Specifičan cilj 3.1. Promicanje razvoja politika za održivo i odgovorno upravljanje prirodnim resursima i kulturnom baštinom kroz održiv i odgovoran obalni i pomorski turizam na području Mediterana

Ukupni budžet projekta: 2.650.000,00 € od toga je 2.250.000,00 € iz ERDF fonda (85%)

Budžet IPTPO-a: 300.000,00 € od toga 255.000,00 € iz ERDF fonda (85%)

Glavni cilj projekta je potaknuti održivost i odgovornost u pomorskom i obalnom turizmu. Realizacijom projekta nastoji se povećati znanja te poticati socijalni dijalog u pogledu razvoja održivog i odgovornog pomorskog i obalnog turizma u svakoj regiji partnera radi donošenja boljih odluka i planiranja u pomorskom i obalnom turizmu na razini odredišta te na razini transnacionalnog upravljanja u MED području.

Zadatak projekta je uspostaviti sustav pokazatelja za mjerenje učinaka turizma u obalnim i priobalnim područjima te koristiti rezultate za planiranje, praćenje i kreiranje politika održivog razvoja turizma.

Projekt okuplja konzorcij regionalnih vlasti i njihove mreže, udruženja lokalnih vlasti, teritorijalne razvojne agencije, visokoškolske ustanove i istraživačke centre, koji imaju odgovarajuće kompetencije i stručnosti u pomorskom i obalnom turizmu u MED području.

Partneri u projektu:

 

 1. Region of Tuscany (Italia)
 2. Association of Tuscan Municipalities – ANCI (Italia)
 3. National Research Council – Institute of Biometerology - CNR-IBIMET (Italia)
 4. Institut za poljoprivredu i turizam - IPTPO (Republika Hrvatska)
 5. Larnaca – Famagusta District Development Agency - ANETEL (Cipar)
 6. Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe - CRPM (Francuska)
 7. Public Enterprise for the Management of Tourism and Sport of Andalusia (Španjolska)
 8. University of Girona (Španjolska)
 9. The Network of European Regions for Competitive and Sustainable Tourism - NECSTouR (Belgija)
Ostale suradnice na projektu u Institutu:
 • dr. sc. Danijela Poljuha
 • dr. sc. Barbara Sladonja
 • Tina Šugar mag.ing.agr.
 • Katarina Lovrečić mag.oec.
 • dr.sc. Milan Oplanić

Osobe zadužene za administraciju i računovodstvene poslove:

 • mr. sc. Ninoslav Luk
 • Oriana Legović

MITOMED+ FACEBOOK

MITOMED+ SLUŽBENA STRANICA PROJEKTA

DOWNLOAD

NOVOSTI O PROJEKTU

Ministarstvo poljoprivrede

Institut za poljoprivredu i turizam Ispis
Adresa:
Karla Huguesa 8
Poreč
Istra
Hrvatska
52440

Telefon: +385 52 408 300
Fax: +385 52 431 659

Info:

IBAN: HR5523600001101437581 MB: 03421031 OIB: 03850982961

Kontakt

 

Kontakti:

Ravnatelj instituta
dr.sc. Dean Ban
Tel: +385 52 408 301
e-mail: dean@iptpo.hr

Voditeljica odjela općih pravnih i kadrovskih poslova:
Eva Mlinar mag.iur.
Tel: +385 52 408 316
e-mail: eva@iptpo.hr

Voditelj Tehnologijsko razvojnog centra
mr.sc. Ninoslav Luk
Tel: +385 52 408 333
e-mail: ninoslav@iptpo.hr

Voditeljica odjela računovedstvenih i financijskih poslova
Oriana Legović
Tel: +385 52 408 317
e-mail: oriana@iptpo.hr

Predstojnik zavoda za poljoprivredu i prehranu
dr.sc. Igor Lukić
Tel: +385 52 408 327
e-mail: igor@iptpo.hr

Predstojnica zavoda za turizam
dr.sc. Kristina Brščić
Tel: +385 52 408 303
e-mail: kristina@iptpo.hr

Predstojnik zavoda za ekonomiku i razvoj poljoprivrede
dr.sc Milan Oplanić
Tel: +385 52 408 330
e-mail: milan@iptpo.hr

Voditeljica pokusno poljoprivrednog imanja
Marica Vukmirović dipl.ing.agr.
Tel: +385 52 408 335
e-mail: mvukmirovic@iptpo.hr

View Institut za poljoprivredu i turizam in a larger map