NATRAG NA GENETIČKI LABORATORIJ

Genetički laboratorij Instituta za poljoprivredu i turizam u Poreču osnovan je 2003. godine, s ciljem provedbe analiza potrebnih za formiranje i održavanje (zdravstvenu kontrolu) pokusnih nasada i banke gena autohtonih sorti vinove loze, maslina i drugih poljoprivrednih kultura.

 

Laboratorij djeluje u sklopu Zavoda za poljoprivredu i prehranu, a opremljen je osnovnom laboratorijskom opremom za zdravstvenu kontrolu te molekularnu analizu biljnog materijala.

U Genetičkom laboratoriju obavljaju se prvenstveno analize u sklopu znanstveno-istraživačkih projekata u području biotehnologije, usmjerenih na očuvanje i zaštitu biljnih genetskih resursa te zaštitu podrijetla autohtonih proizvoda.

U okviru komercijalne djelatnosti laboratorij obavlja analizu DNA biljnog materijala mediteranskih kultura (maslina) u svrhu utvrđivanja genotipa, analize srodstva te procjene razine unutarsortne raznolikosti.

 

Tim

„Stalni postav“ našeg laboratorija čine Danijela, Ines i Marina, no laboratorij je uvijek otvoren i za „goste“, istraživače u Institutu, ali i vanjske suradnike.

dr. sc. Danijela Poljuha, voditelj laboratorija (CV)

Dr. sc. Danijela Poljuha završila je studij biologije, smjer molekularna biologija na Prirodoslovno – matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je i magistrirala i doktorirala u području Prirodnih znanosti, polju biologije. Izabrana je u znanstvena zvanja znanstveni savjetnik u području biotehničkih znanosti te znanstveni suradnik u području prirodnih znanosti. Radila je kao istraživač na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u Institutu za poljoprivredu i turizam Poreč i Centru za istraživanje materijala Istarske županije METRIS (Istarska razvojna agencija) te u više navrata boravila na usavršavanju u Hrvatskoj i inozemstvu. Sudjelovala je na brojnim nacionalnim i međunarodnim projektima i objavila više od 50 znanstvenih radova iz područja biologije i biotehnologije. Osnivač je dva laboratorija i Biotehničkog odjela istraživačkog centra. Istraživački interes usmjeren joj je na biljnu genetiku i primjenu molekularnih biljega u zaštiti i očuvanju genetskih resursa u hortikulturi. Osim znanstvenog istraživanja bavi se i popularizacijom znanosti.

 

Marina Svorcina, mag. pharm. inv., pripravnik (CV)
Marina Svorcina, mag. pharm. inv., diplomirala je na Odjelu za biotehnologiju, Sveučilišta u Rijeci, smjer Istraživanje i razvoj lijekova. Tema njenog diplomskog rada, „Analiza polimorfizama jednog nukleotida u cirkadijalnom markeru NPAS2 i genu TNNI3 u ishemijskoj bolesti srca“, odrađena je u Laboratoriju za sistemsku medicinu i genomiku na Sveučilištu u Rijeci. Stručnu praksu imala je u Jadran Galenskom Laboratoriju na Odijelu za istraživanje i tehnološki razvitak lijekova. Trenutno je zaposlena kao pripravnik u Genetičkom laboratoriju na Institutu za poljoprivredu i turizam u Poreču.
 

 

FOTO GALERIJA

 
            
 

 

Projekti

Tim Genetičkog laboratorija aktivno sudjeluje u provedbi nacionalnih i međunarodnih znanstveno-istraživačkih, razvojnih i komercijalnih projekata.

 

 

 

 

AKTUALNI PROJEKTI

o   WINETWORK - Network for the exchange and transfer of innovative knowledge between European wine-growing regions to increase the productivity and sustainability of the sector (HORIZON 2020, 2015-2017)

o   Baza podataka mikrosatelitnih profila hrvatskih sorti maslina (VIP, 2015-2017) link naziva projekta na opis projekta na webu IPTPO

o   MITOMED+ - Models of Integrated Tourism in the MEDiterranean Plus (Interreg MED, 2017-2020)

o   Stvaranje tetraploida dalmatinskog buhača (Tanacetum cinerariifolium) s udvostručenim brojem kromosoma u svrhu povećanja sadržaja prirodnog insekticida piretrina (PoC, 2016-2017, nositelj PMF, Sveučilište u Zagrebu)

o   Nacionalni program očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu, radna skupina za mediteransko voće

o   Nacionalni program očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu, radna skupina za povrće

o   Inventarizacija i praćenje dvaju novih invazivnih vrsta u Poreču i okolici, Javni natječaj za financiranje programa i projekata organizacija civilnog društva u području: razvoja civilnog društva, predškolskog odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kulture, zdravstva, sporta i socijalne skrbi grada Poreča, 2016-2017

o   Određivanje antioksidacijskog kapaciteta namirnica i proizvoda u Istri, 2017

 

Odabrane publikacije

The Mediterranean Genetic Code - Grapevine and Olive. Edited by Danijela Poljuha and Barbara Sladonja. ISBN 978-953-51-1067-5. Publisher: InTech, chapters published April 10, 2013.

Characterization of Autochthonous Olive Varieties in Istria.First edited by Barbara Sladonja & Danijela Poljuha, 02/2015; Institute of Agriculture and Tourism.

 

Koprivnjak, O.,  Kriško, A, Valić, S., Carić, D., Krapac, M., Poljuha, D. (2016) Antioxidants, radical-scavenging and protein carbonylation inhibition capacity of six monocultivar virgin olive oils in Istria (Croatia).Acta Alimentaria, Vol. 45 (3), 427–433.

 

Crkvenčić, M., Dudaš, S., Jerković, I., Marijanović, Z., Poljuha, D., Hazler Pilepić, K. (2016) Essential Oil Composition of Three Globularia Species. Chemistry & Biodiversity 13, 219–223.

 

Dudaš, S., Poljuha, D., Šola, I., Šegula, S., Varga, S., Sladonja, B. (2016) Effects of biodynamic production on growth and essential oil content in basil.Acta Botanica Croatica 75 (2), 260–265.

 

Dudaš, S., Šola, I., Sladonja, B., Erhatić, R., Ban, D., Poljuha, D. (2016) The effect of biostimulant and fertilizer on “low input” lettuce production.Acta Botanica Croatica 75 (2), 253–259.

 

Poljuha, D., Šola, I. Bilić, J., Dudaš, S., Bilušić, T., Markić, J., Rusak, G. (2015) Phenolic composition, antioxidant capacity, energy content and gastrointestinal stability of Croatian wild edible plants.European Food Research and Technology 241, 4; 573-585

 

Rusjan, D., Bubola, M., Janjanin, D., Užila, Zoran., Radeka, S., Poljuha, D., Pelengić, R., Javornik, B., Štajner, N. (2015) Ampelographic characterisation of grapevine accessions denominated 'Refošk', 'Refosco', 'Teran' and 'Terrano' (Vitis vinifera L.) from Slovenia, Croatia and Italy. Vitis. 54, Special Issue; 77-80. 

 

Brkić Bubola, K., Krapac, M., Lukić, I., Sladonja, B., Autino, A., Cantini, C., Poljuha, D. (2014) Morphological and molecular characterization of Bova olive cultivar and aroma fingerprint of its oil.  Food Technology and Biotechnology 52,3; 342-350.

 

Pavoković D, Poljuha D, Horvatić A, Ljubešić N, Hagège D, Krsnik-Rasol M (2012) Morphological and proteomic analyses of sugar beet cultures and identifying putative markers for cell differentiation. Plant Cell Tissue and Organ Culture 108: 111–119.

 

Meneghetti S, Poljuha D, Frare E, Costacurta A, Morreale G, Bavaresco L, Calo A (2012) Inter-and-Intra-Varietal Genetic Variability in Malvasia Cultivars. Molecular Biotechnology, 50: 189-199.

 

Sladonja B, Brščić K, Poljuha D, Fanuko N, Grgurev M (2012) Introduction of participatory conservation in Croatia, residents’ perceptions: A case study from the Istrian Peninsula,Environmental Management 49: 1115–1129.

 

Poljuha, D., Sladonja, B., Bubola, M. (2010) Incidence of viruses infecting grapevine varieties in Istria (Croatia). Journal of Food Agriculture & Environment. 8, 1; 166-169.

 

Poljuha D, Sladonja B, Brkić Bubola K, Radulović M, Brščić K, Šetić E, Krapac M, Milotić A (2008) A multidisciplinary approach to the characterisation of autochthonous Istrian olive (Olea europaea L.) varieties. Food Technology and Biotechnology 46, 347-354.

 

Poljuha D, Sladonja B, Šetić E, Milotić A, Bandelj D, Jakše J, Javornik B. (2008) DNA fingerprinting of olive varieties in Istria (Croatia) by microsatellite markers.Scientia Horticulturae 115, 223-230.

 

Sladonja B, Poljuha D, Plavša T, Peršurić Đ, Crespan M (2007) Autochthonous Croatian grapevine cultivar "Jarbola" - molecular, morphological and oenological characterization.  Vitis  46 (2), 99-100.

 

Poljuha D, Sladonja B, Peršurić Đ (2004) Survey of five indigenous Istrian cultivars for the presence of six grape viruses. American Journal of Enology and Viticulture 55(3), 286-287.

Kompletna lista publikacija

 

Kontakt:

Dr. sc. Danijela Poljuha

Genetički laboratorij

Institut za poljoprivredu i turizam

Karla Huguesa 8

52440 Poreč

Tel. +385 52 408 336

danijela@iptpo.hr

Ines Kralj, mag.  biol. mol.

Genetički laboratorij

Institut za poljoprivredu i turizam

Karla Huguesa 8

52440 Poreč

Tel. +385 52 408 344

ines@iptpo.hr

 

 

Genetički laboratorij

Metode molekularne genetike nalaze svoju primjenu u širokom spektru različitih područja, od medicine do agronomije. Molekularni DNA biljezi koji se koriste u svrhu izrade specifičnih genetičkih profila jedinki pokazali su se izuzetno korisnim u sudskoj medicini, analizama roditeljstva, mapiranju gena, populacijskoj genetici, konzervacijskoj biologiji te oplemenjivanju bilja.

Brzi razvoj metoda molekularne genetike i prehrambene genomike u posljednjih je nekoliko godina učinio dostupnim i mnoge alate za identifikaciju kultivara i sljedivost od biljke do proizvoda. Pravilna identifikacija kultivara ključna je za upravljanje kolekcijama, kvalitetnu rasadničarsku proizvodnju te programe oplemenjivanja. Uz to, osigurava uvid u biološku raznolikost i genetičke resurse određenog područja, što je osnova za njihovu zaštitu. Genetička pak sljedivost, odnosno  određivanje genetičkog podrijetla prehrambenih proizvoda omogućava potvrdu njihove autentičnosti onemogućavajući ili barem ograničavajući unos manje vrijednih komponenti slabije kvalitete, a pokazala se korisnom i u brendiranju autohtonih poljoprivrednih proizvoda, doprinoseći porastu njihovoga ugleda i konkurentnosti.

U našem Genetičkom laboratoriju obavljamo analize u sklopu znanstveno-istraživačkih projekata u području biotehnologije, usmjerenih na očuvanje i zaštitu biljnih genetskih resursa te zaštitu podrijetla autohtonih proizvoda.

Želite saznati više o nama? Možete to učiniti OVDJE

 

Koje usluge pružamo?

Izrada genetičkog profila (engl. DNA fingerprinting) uzoraka biljnog materijala rutinska je metoda za određivanje sortne pripadnosti kod brojnih kultura, uključujući vinovu lozu, maslinu, smokvu i druge mediteranske kulture koje su naš primarni interes. 

Ova je usluga namijenjena rasadničarima, maslinarima, uzgajivačima, prerađivačima i drugim industrijskim predstavnicima, kao i svim zaljubljenicima u maslinu i maslinovo ulje, koji žele saznati i upoznati ovu plemenitu vrstu.

U okviru komercijalne djelatnosti  laboratorija trenutno pružamo uslugu identifikacije sorte maslina (Olea europaea L.). Ova usluga je za sada dostupna domaćim klijentima. Rezultati su obično spremni u roku od 4 do 6 tjedna.

Usluga može biti:

  • Potvrda sorte koja se sastoji  od određivanja odgovara li genetički profil uzorka profilu pretpostavljene sorte. Dopuštajući minimalne klonske varijacije, ciljani profil odgovara ili ne odgovara pretpostavljenoj sorti.
     
  • Određivanje sorte koje se sastoji od određivanja vjerojatnog identiteta nepoznatog uzorka. Postupkom se identificira sorta čijem poznatom profilu najbliže odgovara profil uzorka.

Primjer  nalaza možete vidjeti  OVDJE

Cjenik usluga

 

Kako dostaviti uzorak za analizu?

Standardni uzorak koji nam je potreban za analizu su mladi svježi listovi.

Kontaktirajte nas kako bismo Vam dali konkretne upute i olakšali prikupljanje uzoraka.
 

1. Prikupite uzorke sa svakog stabla koje želite analizirati. (više informacija u nastavku)

2. Označite svaki uzorak različitom oznakom. Na oznaci navedite broj, datum uzorkovanja i pretpostavljenu sortu, ukoliko je znate.
(oznaku možete skinuti ovdje)

3. Pošaljite uzorak brzom poštom (unutar 3 dana od uzorkovanja) ili nam ga osobno dostavite.
Nudimo i uslugu uzorkovanja
.

4. Vaša pomoć i znanje su nam dragocjeni. Budite spremni surađivati s nama tijekom procesa analize, koji može potrajati 4-6 tjedana, ovisno o broju uzoraka.

 

Kako uzeti uzorak?

Zdravi mladi listovi su najbolji uzorci!

Najbolje je sa stabla otkinuti grančicu s najmanje 6 do 10 listova, spremiti je u označenu i dobro zatvorenu najlonsku vrećicu (kao na slici lijevo).

Poželjno je da listovi budu prirodno vlažni, bez kapljica rose ili vode po sebi.

 

 

 

 

 

Kako izgleda postupak identifikacije?

U našem laboratoriju izolirat ćemo DNA iz Vašeg uzorka i umnožiti neke njene specifične dijelove. Istovremenom analizom više područja DNA molekule po kojima se sorte međusobno razlikuju dobit ćemo jedinstveni uzorak (genetički profil ili "otisak prsta") koji ćemo usporediti s profilima sorti iz dostupnih baza podataka.

 

U bazama podataka potražit ćemo genetički profil  („otisak prsta“) koji se najbolje podudara s profilom Vašeg uzorka, a u tome nam mogu pomoći i morfološka i agronomska svojstva biljke s koje je uzorak uzet.

 

Koje baze podataka koristimo?

Za sada koristimo bazu podataka koja sadrži genetičke profile prvenstveno hrvatskih sorti ali i odabranih sorti podrijetlom iz Italije i Španjolske. 

Naša se baza podataka temelji na publiciranim rezultatima brojnih istraživanja provedenih s ciljem pravilne i sigurne identifikacije genetičkog materijala u repozitorijima različitih zemalja i kontinuirano se nadopunjuje novim profilima. 

 

Mogu li se profili uzoraka uvijek naći u bazama podataka?

U nekim slučajevima, posebno ako se radi o lokalnim i slabo zastupljenim sortama, profili neće biti evidentirani u bazama podataka.

Razloga može biti više: 

• Uzorak koji ste nam dostavili pripada sorti koja je rijetka i do sada nije analizirana.

• Biljka s koje ste uzeli uzorak listova, nastala je  kao rezultat križanja ili genetičke mutacije i njen genotip nije  široko rasprostranjen.

 

Ne smijemo zaboraviti da jedinstvene i rijetke sorte mogu imati vrlo poželjne osobine (specifične karakteristike ekstradjevičanskog maslinovog ulja ili prirod) ili agronomska svojstva (otpornost na niske temperature, sušu ili bolesti) te stoga mogu biti kandidati za uvrštavanje na Popis voćnih vrsta ili neki oblik zaštite. Genetički profil ili DNA „otisak prsta“ takvih primjeraka ih jedinstveno identificira.

 

KONTAKT:

Dr. sc. Danijela Poljuha

Genetički laboratorij

Institut za poljoprivredu i turizam

Karla Huguesa 8

52440 Poreč

Tel. +385 52 408 336

danijela@iptpo.hr